26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Tromboliza u lečenju akutnog moždanog udara

Akutni moždani udar (AMU) se definiše kao fokalni ili globalni poremećaj moždane funkcije koji naglo nastaje, a posledica je poremećaja moždane cirkulacije ili stanja u kome protok krvi nije dovoljan da zadovolji metaboličke potrebe neurona za kiseonikom i glukozom. Moždani udar (MU) je jedan od vodećih uzroka morbiditeta i mortaliteta u svetu i kod nas, i u isto vreme drugi najčešći uzrok demencije, najčešći uzrok epilepsije u starijih i čest uzrok depresije. Osim što se radi o bolesti sa veoma visokim stepenom mortaliteta, podjednako je ozbiljna i činjenica da je ovo neurološka bolest sa najvećim stepenom invaliditeta.

Trombolitička terapija je za sada jedinstvena terapija rekanalizacije krvnog suda koja se može primeniti u lečenju akutnog ishemijskog moždanog udara. Međutim, ova terapija se primenjuje kod pažljivo ”izabranih” bolesnika da bi se izbegle moguće komplikacije i postigla njena maksimalna efikasnost.

 

CILJ  EDUKACIJE JE:

  • Da upozna lekare porodične medicine i širu javnost, o primeni ove vrste terapije u Univerziitetskoj bolnici u Foči.
  • Učesnici bi bili upoznati sa svim indikacijama i kotraindikacijama za ovu vrstu lečenja, sa ranim tumačenjima CT pregleda, kao i svim problemima vezanim za ovu terapiju i načinom na koji se oni rešavaju.
  • Razumevanje patofiziologije ishemičkog moždanog udara u svetlu trombolize, nameće važnost ranog prepoznavanja šloga, brzog transporta, dijagnostike i ranog tretmana u prvih četiri sata („terapijski prozor“) od početka ovih simptoma.
  • Edukativni program šire javnosti, naročito populacije koja je pod rizikom za MU, treba da bude svakodnevna obaveza lekara koji se bave ovom problematikom, kako bi se značajno smanjilo vreme do dolaska na tretman.
  • Učesnici bi bili upoznati sa obradom bolesnika, protokolima koji se primenjuju u davanju trombolize, kao i način tretiranja komplikacija koje se mogu javiti.
  • Konačni cilj,  jeste smanjenje incidence, mortaliteta i stepena invaliditeta, kao i skraćenje vremena hospitalizacije bolesnika sa AIMU, što sve ima pored medicinskog i veliki socioekonomski značaj, kao i formiranje jedinstvenog dijagnostičkog i terapijskog pristupa bolesnicima sa ishemijskom bolešću mozga (AIMU i TIA) na teritoriji cele Republike srpske.

Kompletan raspored predavanja možete pogledati ovde.

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na druženje 22. Februara 2013. u 9. časova. 

Prof. dr sc Veljko Marić

Prof. Dr sc Novica T. Petrović