1. 12. 2018.  U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 37 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Posle 15 časova pregledana su 4 pacijenata. Na ginekološko – akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 dječak.

Centar za Internu medicinu

Davne 1958. godine  sa osnivanjem bolnice u Foči započelo je sa radom Interno odjeljenje koje je u to vrijeme imalo jednog specijalistu (Dr Remzija Krdžalić) i 35 kreveta . Kasnije u službu dolaze i mladi kadrovi koji su tu stekli prva znanja (dr Boris Stoičkov, dr Almas Balić, dr Slobodan Nikitović). Od 1968. godine službu preuzima dr Petar Srebrić koji je radio do aprila 1992.godine. Njegovom zaslugom služba je kako kadrovski, tako prostorno, sadržajno i opremom bila jedna od najrazvijenijih u Republici. Godine 1975.  osniva se odjeljenje za intenzivnu njegu,  a 1979. godine i  odsjek za hemodijalizu. Tada je služba  bila organizovana dispanzerski: dispanzer za dijabetes i dispanzer za kardiovaskularana oboljenja sa opremom za holter i ergometriju, dispanzer za gastroenterologiju gdje je bio početak endoskopije u našoj bolnici.

Prostorno je dislocirana iz prve zgrade u adaptirane prostorije sa svim sadržajem –II paviljon. U ratnim uslovima zbog osipanja kadra na odjeljenju ordiniraju dr Milena Begenišić, dr Stoja Radivojević, dr Žarko Mališ, dr Snežana Mališ.

Osnivanjem Medicinskog i Stomatološkog fakulteta 1993. godine, Interna klinika  postaje i nastavna baza na kojoj su prva znanja iz medicine uopšte dobijali mnogi sadašnji ljekari.

 

U okviru Centra za Internu medicinu postoje odsjeci i odjeljenja:

Gore navedeni odsjeci i odjeljenja opremljeni su savremenom opremom sa usmjerenim kadrom gdje se sprovode i najnovije dijagnostičke procedure. U Centru postoji i stalni konsultant Kliničke Farmakologije (mr. sci. med. dr Dragana Jokanović) koja ordinira svakim radnim danom od 08 – 11 sati.Danas, Centar za internu medicinu, neprestano nastoji biti  savremen, pratiti svjetske trendove liječenja, pa u skladu sa tim neprekidno ulaže u edukaciju svog kadra.

 

Kontakt

  • lokal: 207
  • direktni: +387-58/222-506

 

Zaposleni ljekari:

Prim. dr Snežana MališSpecijalista interne medicine, endokrinolog
Dr Olivera ČančarSpecijalista interne medicine,endokrinolog
Mr sc. med.Verica ProdanovićSpecijalista interne medicine, kardiolog
Mr sc. med.Marijana KovačevićSpecijalista interne medicine,nefrolog
Mr sc. med. Jelena Vladičić-MašićSpecijalista interne medicine, onkolog
Mr sc. med. Nikolina DukićSpecijalista interne medicine,onkolog
Dr Srđan PopovićSpecijalista interne medicine
Dr Marija Petrović-PajkanovićSpecijalista interne medicine
Dr Jelena ĐajićSpecijalista interne medicine
Dr Nina VeljovićSpecijalista interne medicine
Mr sc. med. Slađana PopovićSpecijalista interne medicine
Dr Milica KunaracSpecijalista interne medicine
Mr sc. med. Dragana SokolovićKlinički farmakolog
Dr Nevena RadivojevićSpecijalizant interne medicine
Dr Damjan VidojevićSpecijalizant reumatologije
Dr Tanja VukadinovićSpecijalizant gastroenterologije