26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Odsjek ZA RANU MEDICINSKU REHABILITACIJU I BAROMEDICINU (HBOT)

Odjeljenje  je počelo sa radom otvaranjem prvog paviljona 1965. godine. Mijenjalo je organizacioni oblik, vodili su ga hirurzi i ortopedi dok nije dobilo svoj kadar. Dobro oragnizovan, visokostručan i uhodan rad i red imao je velikog udjela u rehabilitaciji mnogih pacijenata.

Šef odjeljenja je dr Dragana Mirković, specijalista fizikalne medicine i rahabilitacije. Koordinator i glavni terapeut je Marijana Kovačević, dipl. fizioterapeut. Ostali zaposleni u službi su Bilјana Marković viši fizioterapeut, Branko Sokolović viši fizioterapeut, Vlade Kunarac medicinski tehničar, Ana Savić fizioterapeut, i medicinske sestre-tehničari Zorica Ćevriz, Tanja Miletić i Slobodan Milanović.

 

Indikacije za primjenu HBOT

  1. HITNA STANјA: arterijska plinska embolija;ronilačke bolesti (dekompresijska bolest, barotraumatska plinska embolija i druge) ;opekotine; trovanja s CO, inhalacije dima i para;nekrotizirajuće infekcije mekih česti i gasna gangrena ;naglo nastala slјepoća ;naglo nastala gluhoća i/ilišum u uhu; Bellova pareza
  2. U HIRURGIJI: termička oštećenja (opekotine. ozebline i smrzotine); Crush i blast povrede; nekrotizirajuće infekcije mekih česti, akutni nekrotizirajući fascitis; plinska gangrena (klostridijalna mionekroza) ;nezarasli prelomi kostiju ;akutni i hronični osteomijelitis; aseptična nekroza kuka; ugroženi kožni režnjevi ; subakutna i hronična arterijska insuficijencija različitog porijekla; radijacijsko oštećenje tkiva ;sporozarastajuće rane; periferni vaskularni ulkusi (arterijalni, venski, dekubitalni, dijabetički, trofički, neuropatski)
  3. U NEUROLOGIJI I NEUROHIRURGIJI: vrtoglavice, glavobolјe, migrene,multipla skleroza; cerebralna paraliza i traumatske povrede mozga; selekcionirani moždani udari te povrede mozga i kičmene moždine; moždani edem (toksična encefalopatija, vazogeni,traumatski); rani organski moždani sindrom (bolest malih krvnih žila)
  4. U OTORINOLARINGOLOGIJI: neuralgija trigeminusa;vestibularni poremećaji; iznenadna gluhoća i šum u uhu
  5. U OFTALMOLOGIJI: iznenadna slјepoća, okluzija središnje arterije mrežnice i tromboza središnje vene mrežnice; dijabetička retinopatija,optikoneuritis
  6. U INTERNOJ MEDICINI: Kronova bolest, ulcerozni kolitis, pseudomembranozni kolitis; akutni reumatoidni artritis;peptički ulkus; šećerna bolest s komplikacijama

 

Hiperbarična komora (HBOT)

HBOT podrazumijeva liječenje čistim (100%) medicinskim kiseonikom koji se primjenjuje pod povećanim pritiskom ( većim od atmosferskog koji na površini mora iznosi 1 bar ) u zakozvanim hiperbaričnim barokomorama.

Udisanjem zraka, pri normalnom pritisku, zasićenost hemoglobina kiseonikom iznosi 97%. U 100 ml krvi ima 19,5% vol% kiseonika hemijski vezanog i 0,32% vol% otoplјenog u plazmi. Ukoliko se udiše 100% kiseonik pri normalnom pritisku u plazmi se otapa 2,09% (vol%), a pri udisanju kiseonika u hiperbaričnim uslovima pri pritisku 3 bar-a, postotak otoplјenog kiseonika u plazmi raste na 6,2 vol% (ova količina jednaka je količini kiseonika koji tkiva u mirovanju troše između arterijskog i venskog dijela kapilara) dok hemoglobin veže 20,1 vol% hemijskim putem.

 

Mehanizam dejstva

Smanjuje zapalјensku reakciju u tkivu uklanjanjem hipoksije, opsega ( i do 1/6 u odnosu na površinu mora) i brzine otapanja mjehurića zraka u krvi i tkivnim tekućinama, što dovodi do njihovog bržeg uklanjanja iz organizma.

Povećava fagocitnu sposobnost leukocita, ima izravno bakteriostatsko i baktericidno djelovanje najviše izraženo kod anaeroba (ometanjem metabolizma na kiseonik osjetlјivih mikroorganizama), pobolјšava djelovanje određenih antibiotika, diuretika, antiaritmika i citostatika.

Manji otok tkiva i pobolјšana cirkulacija krvi uslovlјena je vazokonstrikcijom krvnih sudova, smanjenom gustoćom plazme, povećanom elastičnošću membarne eritrocita, manjim slјeplјivanjem trombocita i leukocita i ubrzanim stvaranjem nove mreže krvnih kapilara.

Normalizuje energetske, metaboličke i funkcionalne procese u ćeliji i na taj način usporava procese starenja ćelija.

Povećava osjetlјivost stanica nekih tumora na jonizujuće zračenje i smanjuje neželјene efekte zračenja; kroz brže zarastanje radijacijom izazvanih nekrotičnih oštećenja.

Aktiviranjm hipoksijom narušenog procesa biosinteze i regeneracija, omogućava zarastanje hroničnih rana ( kroz bolјu produkciju kolagena koji predstavlјa osnovu za brzu regeneraciju rana) i stimulacijom kapilarne proliferacije u kostima koja izaziva osteoklastičnu aktivnost i uklanja infekcijom oštećeno koštano tkivo.

Potiče detoksikaciju i deblokiranje toksinima aktiviranog hemoglobina, mioglobina i citohromoksidaze što je značajno kod trovanja uglјen monoksidom i drugim otrovnim plinovima i parama.

Kod sportista djeluje na brži oporavak nakon povreda i brže sticanje psihofizičke kondicije (uklanjanjem mliječne kiseline i drugih produkata metabolizma u mišićima tokom intenzivnog rada), a kod biznismena djeluje psihostabilizacijom stresom narušenih procesa i smanjenjem faktora rizika (hipoksija, visok stepen šećera i masnoće u krvi, itd) u organizmu. Primjenjen neposredno prije izlaganja većim naprezanjima povećava radnu sposobnost za oko 20%, a izdržlјivost za 35%, više sati nakon terapije.

 

Priprema bolesnika za HBOT

Prije prijema pacijenta za liječenje u barokomori potrebno je steći uvid u kompletnu medicinsku dokumentaciju i uzeti iscrpno anamnezu drugih bolesti, kako bi se otkrila eventualna ograničenja za ovaj vid terapije. Priprema pacijenta za boravak i liječenje u barokomori obuhvata slјedeće procedure, kojima se konstatuje da li je liječenje u baro komori moguće;rutinske dijagnostičke procedure koje obuhvaćaju;radiografiju srca i pluća,osnovne i biohemijske laboratorijske analize, nalaz specijaliste ORL.

Bolesnik koji se podvrgava HBOT mora biti spreman na potpunu saradnju s medicinskim osoblјem, strplјiv i disciplinovan u provođenju određenih sanitarno-tehničkih i bezbjedonosnih procedura;

Naša Ustanova posjeduje jednomjesnu barokomoru, koja radi svaki dan od 07.00-22.00.

 

Kadrovi:

Dr Dragana Mirković
Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Mirjana Kovačević
Diplomirani fizioterapeut
Ana SavićDiplomirani fizioterapeut
Branko SokolovićViši fizioterapeut
Tanja MiletićMedicinska sestra
Zorica ĆevrizMedicinska sestra
Slobodan MilanovićMedicinski tehničar

 

Informacije:

  • Radno vrijeme odjeljenja je svakog radnog dana od 07:00 do 15:00h,
  • rad konsultativno – specijalističke službe je prvi i treći petak u mjesecu od 09:00h do 14:00 h,
  • rad hiperbarične komore (HBOT) je svakog dana od 07.00 – 22.00h.