28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odjeljenje NEUROLOGIJE

Služba je organizovana 1965. godine kada je otvoren prvi paviljon Bolnice. Specijalisti Neuropsihijatriske klinike iz Sarajeva su prve četri godine pomagali razvoju službe. Početkom 70-tih godina u službu je došao ljekar neuropsihijatar dr Dimitrije Cekić. U službi je 1975 gidine počeo sa radom Kabineta za EEF. Služba se organizovano, kadrovski i tehnički priprema da preuzme veliku odgovornost organizovanja nastavne baze.

Informacije:

  • U sklopu neuropsihijatrijskog odeljenja radi i jedan specijalista medicinske psihologije
  • Radno vrjeme službe je svakog radnog dana od 07:00 do 14:00h
  • Za pregled je neophodno imati uputnicu iz Doma zdravalja.
  • Spec.med.psihologije radi sve psihodijagnostičke metode za djecu i odrasle, uključujući i neuropsihološka ispitivanja, te savjetodavni i psihoterapijski rad (Kognitivno – bihejvioralna psihoterapija) sa djecom i odraslim.
  • Direktni telefon: +38758/222-510

Kadrovi: 

Prim.dr Danilo Mihajlović-neuropsihijatar

Dr Gabrijela Šolaja-neurolog

Dr Jelena Ćosović-Ivanović-neurolog

Mr sc.med. Branislava Ćurčić-neurolog

Aleksandra Salamadić-medicinski psiholog