19.02. 2020.  U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 35 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko – akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođen je 1 dječak.

Odsjek neurohirurgije

Odsjek neurohirurgije je sastavni dio Hiruške klinike i postoji već dugi niz godina. Takođe je sastavni dio naučne baze Medicinskog fakulteta u Foči, kao i baze za obuku ljekara na specijalizaciji, pod rukovodstvom prof. dr Ive Berisavca, neurohirurga iz KBC Zemun Beograd.

U postoperativnom toku, pacijenti se smještaju u Jedinicu intezivne njege i reanimacije u zavisnosti od težine operativno zahvata kao i opšteg stanja pacijenta. Dijagnostička obrada pacijenata se obavlja u Radiološkoj službi RTG, CT, MS-CT, labaratoriji, očnom odeljenju, Odeljenju za mikrobiologiju i parazitologiju.

U odsjeku neurohirurgije KBS Foča obezbjeđuje se liječenje sljedećih oboljenja i povreda:

  • povrede glave, epiduralni, subduralni, intracerebralni hematom, depresivne frakture kranijuma
  • lumbalna diskus hernija
  • tumori mozga, primarni i metastatski
  • povrede perifernih živaca
  • konzervativno liječenje kraniocerebralnih povreda
  • konzervativni tretman preloma kičmenog stuba

 

Zaposleni ljekari i konsultanti:

Doc. dr Vjeran Saratlić Neurohirurg
Prof. dr Iva Berisavac Neurohirurg - konsultant