20.08. 2019.  U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 53 pacijenta, a 4 pacijenta su obrađena i vraćena. Posle 15 časova pregledano je 17 pacijenata. Na ginekološko – akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Služba za ginekologiju i akušerstvo

Ginekološko-akušerska služba je otvorena kada i bolnica 1958 godine. Službu je vodio prim.dr Adolf Goldberger-hirurg. Od 1959. godine. dolazi prvi gienkolog Dr Dana Jović pa nadalje počinje razvoj ove službe iz godine u godinu.

Veliki pečat u radu službe ostavili su: Dr Petar Nančovski, Dr Mirjana Popović, Dr Fadil Kučuk, Dr Žarko Bezar. Tokom ratnih dejstava dolazi do značajnog osipanja kadrova, pada nataliteta i slabljenje službe u cjelini. Dolaskom za tadašnje prostore poznatog prof. dr Žarka Mijatovića služba se ponovo diže na noge i iz godine u godinu jača, posebno uvodjenjem novih dijagnostičkih i operativnih tehnika.

U sastavu Ginekološko – akušerskog odeljenja nalaze se:

  • Ginekološko odeljenje
  • Porođajno odeljenje
  • Specijalističko – kosultativna ambulanta sa savjetovalištem za trudnice i savjetovalištem za kontracepciju.

U sklopu odeljenja postoji ambulanta za intervenciju u lokalnoj anesteziji kao i ambulanta za intervenciju u opštoj anesteziji i ultrazvučni kabinet za ležeće pacijente  (color poppler).

 

Ginekološko odjeljenje

U sklopu operecionog bloka hiruške klinike postoji operaciona sala za ginekološke operacije iz oblasti sekundarne i tercijalne zaštite (npr. abdominalne klasične i vaginalne histerektomije, radikalne histerektomije po Verthajmu, kao i radikalne operacije tumora jajnika,itd. ) Obzirom da u sklopu operacionog bloka postoji video stub za laparaskopije planira se uvesti ta vrsta operativne tehnike u ginekološku praksu.

U sklopu ginekološkog odeljenja, u operacionoj sali, pored standardnih intervencija sekundarnog nivoa izvode se i histeroskopske operacije. U saradnji sa dijagnostičkim službama, mogu se sprovoditi sledeće metode dijagnostike:

iz oblasti ginekologije: ispitivanje i liječenje svih vrsta benignih i malignih tumora i zapaljenskih procesa, kao i ispitivanje uzroka primarnog i sekundarnog steriliteta (ultrazvučna dijagnostika sa folikulometrijom, CT dijagnostika, HSG, određivanje tumorskih markera i hormonalnog statusa, mikrobiološke analize, sve vrste briseva, direktni i indirektni Coombs test, patohistološka dijagnostika, citološka dijagnostika).

 

Porođajno odjeljenje

Iz oblasti akušerstva  (rani ehosonografski skrining na genetske anomalije, biohemijski skrining na genetske anomalije – Double test, kasna amniocenteza za procjenu zrelosti ploda, amnioskopija, CTG monitoring, Doppler ehosonografija, nadzor patoloških i trudnoća visokog rizika – gestacijski dijabetes, hipertenzija u trudnoći, druge bolesti udruženje sa trudnoćom).

Odeljenje je podjeljeno na dva dijela:

 • Dio pripreme trudnice za porođaj sa porođajnom salom
 • Dio za babinjer

Odeljenje funcioniše na principu „Baby hospital friendly“. Dozvoljeno je, a i poželjno da u toku cijelog porođaja prisustvuje i suprug.

U našem porodilištu u saradnji sa Cryo – Save iz Banja Luke u toku porođaja postoji mogućnost uzimanja matičnih fetalnih ćelija (upustvo i reklamni materijal o postupku uzimanja se dobija na redovnom pregledu tokom trudnoće).

 

Specijalistička ambulanta:

Radi svaki dan od 10-13h. U sklopu ambulante je i savjetovalište za kontracepciju i savjetovalište za trudnice. Dijagnostički postupci koji se izvode u ambulanti su:

 • ginekološki i ultrazvučni pregled
 • koloposkopija
 • uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva
 • biopsija grlića materice
 • folikulometrija
 • ablacija kondiloma
 • skidanje serklaža

 

Zaposleni ljekari i konsultanti:

Mr sc. med. Radoslavka LečićGinekolog i akušer

Mr sc. med. Vladimir ČančarGinekolog i akušer
Dr Miloš ĐerićGinekolog i akušer
Dr Radenko IvanovićGinekolog i akušer
Prof. dr Vladimir BoškovićKonsultant-ginekolog i akušer
Kontakt telefoni: direktni: +387-58/222-516
centrala +387-58/222-500
ljekarska soba: lokal 236
gin. odjeljenje: lokal 266
porodilište: lokal 298
gin. ambulanta: (zakazivanje pregleda) lokal 188

Raspored rada ljekara po danima:

 • Mr sc. med. Radoslavka  Lečić (srijeda od 10-13h)
 • Mr sc. med. Vladimir Čančar (ponedeljak, četvrtak od 10-13h)
 • Dr Miloš Đerić (utorak od 10-13h)
 • Dr Radenko Ivanović ( petak od 10-13h)

Odjeljenje funkcioniše 24h po principu naizmenične pripravnosti ljekara specijalista. Kao konsultant na našem odeljenju jednom mjesečno je angažovan prof. dr Vladimir Bošković sa instituta za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu.)