25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odsjek otorinolaringologije

ORL služba je otvorena 29. novembra 1965. godine i raspolagala je sa 20 kreveta. Do 1967. godine Službom su rukovodili specijalisti ORL klinike KC Sarajevo na čelu sa prof. dr Josifom Gercom do dolaska sa specijalizacije dr Ilije Marinkovića koji je bio prvi načelnik naše službe. Nakon njega 1970. godine dolazi dr Sergej Banjin, a 1975. dr Predrag Janjić koji uvode nove dijagnostičke i terapijske procedure. Krajem sedamdesetih godina služba se kadrovski osipa da bi početkom osamdesetih godina dr Husein Sofradžija i dr Drago Vladičić ponovo revitalizirali rad službe. Početkom ratnih dejstava u službi ostaje da radi dr Vladičić koji održava rad službe za vrijeme rata i u poslijeratnom periodu uz supstituciju prim dr Milana Pejića. Dolaskom dr Nenada Tanaskovića, specijaliste maksilofacijalne hirurgije, 1999. godine počinju se raditi i procedure iz ove grane medicine. Od 2006. godine sa završetkom specijalizacije na odjeljenju radi dr Siniša Šolaja a od 2011. godine radi dr Miroslav Obrenović – služba za MFH.

ORL- MFH služba poslednjih godina, dolaskom novih ljekara i postepenim obnavljanjem potrebne opreme, bilježi stalan uspon u radu u smislu uvođenja novih procedura i broja pruženih usluga. Dolaskom logopeda Nataše Berezovski u sklopu Odjeljenja otvara se kabinet za logopediju u kome se radi rehabilitacija sluha i govora pod nadzorom prof. Sanje Đoković i prof .Svetlane Slavnić.

Početkom rada Medicinskog fakulteta osniva se Katedra za ORL. Prvi šef katedre je bio prof. dr Časlav Đoković, a nakon njega prof. dr Ljiljana Janošević. Asistent na Katedri za ORL je dr Siniša Šolaja.

Odjeljenje za ORL- MFH sada raspolaže sa 12 kreveta.

Usluge koje pruža odjeljenje: ambulantne specijalističke preglede i intervencije, konsultativne preglede, dijagnostičke i terapijske procedure iz oblasti audiologije i vestibulologije, rehabilitaciju sluha i govora, hiruške procedure iz oblasti opšte ORL i endoskopske dijagnostičke procedure i intervencije u ORL.

Dolaskom novih ljekara sa specijalizacije, kadrovskim jačanjem, nabavkom nove, moderne opreme ORL odjeljenje će težiti da prati savremene trendove u ORL.

Mr sc.med. Siniša ŠolajaOtorinolaringolog-audiolog
Dr Mladen KalajdžićOtorinolaringolog
Dr Ljiljana KrsmanovićOtorinolaringolog
Prof. dr Nenad ArsovićOtorinolaringolog-konsultant
Prof. dr Anton Mikić
Nataša BerezovskiDiplomirani logoped

Dosadašnji načelnici odjeljenja: dr Ilija Marinković, dr Sergej Banjin, dr Husein Sofradžija, dr Drago Vladičić.

Dosadašnje glavne sestre/tehničari odjeljenja: Halid Hadžimusić, Kovač Danica, Sabaheta Čelik.