28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odjeljenje ortopedske hirurgije i traumatologije

Odsjek ortopedije sa traumatologijom je sastavni dio Hiruške klinike i postoji duži niz godina. Usled ratnih dešavanja nije bilo stalne pokrivenosti rada odsjeka. Odsjek za ortopediju i traumatologiju je sastavni dio naučne baze Medicinskog fakulteta kao i baza za obuku ljekara na specijalizaciji iz ortopedije i traumatologije kao i drugih srodnih hiruških disciplina.

Odsjeku za ortopediju i traumatologiju pripada 9 postelja. U sklopu Centralnog operacionog bloka KBS Foča ima jednu operacionu salu opremljenu za sve operativne zahvate iz domena ortopedije i traumatologije osim za spinalnu hirurgiju koja se još uvjek ne radi u našoj ustanovi. U postoperativnom toku pacijenti se smještaju u Jedinicu intezivne terapije i reanimacije u zavisnosti od težine operativnog zahvata kao i opšteg stanja pacijenta.

 

Usluge koje pružamo:

Dodatna dijagnostička obrada ortopediskih bolesnika obavlja se u Radiološkoj službi, te službama za Patologiju, citologiju, Mikrobiologiju i parazitologiju.

U odsjeku za ortopediju i traumatologiju KBS Foča obezbjeđuje se liječenje slijedećih oboljenja i povreda:

  • dermativna oboljenja zglobova kuka implantacija totalne proteze kuka
  • dermativna oboljenja zglobova koljena implantacija totalne proteze koljena
  • artroskopska dijagnostika povreda i degenerativnih oboljenja koljena
  • liječenje urođenih anomalija ekstremiteta korektivne osteotomije, tenotomije te elongacija ekstremiteta metodom distrakcije uz pomoć aparata po ilizarovu
  • liječenje preloma ekstremiteta metodom unutranje fiksacije (DHS sistem, sistem poča i šrafova)
  • liječenje preloma ekstremiteta metodom spoljašnje fiksacije (Ortofix, iliozarov)
  • konzervativno liječenje stabilnih preloma kičmenog stuba
  • liječenje preloma vrata butne kosti implantacija parcijalne i totalne proteze kuka
  • konzervativno liječenje svih vrsta preloma gipsanom imobilizacijom
  • konzervatnivno liječenje svih ortopedskih oboljenja

Ambulanta:

Ambulantni rad se odvija u prostorijama Ambulante za ortopediju i traumatologiju smještenoj u Prijemno urgentnom bloku KBS Foča. Rad ambulante je svakog radnog dana od 12-13:00 h kao i pripravnost 24 sata u godini. U sklopu ambulante za ortopediju i traumatologiju postoji i kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku lokomotornog sistema prvenstveno ultrazvuk kukova kod novorodjenčadi. Kabinet radi svakom radnim danom od 13:00 h, a pregled izvode dvojica specijalista ortopedije i traumatologije koji posjeduju sertifikat za izvođenje pomenute procedure.

 

Zaposleni ljekari:

Prof. dr Maksim Kovačević Specijalista ortopedije sa traumatologijom
Dr Ognjen MilinkovićSpecijalista ortopedije sa traumatologijom

Dr Ivana PopadićSpecijalista ortopedije sa traumatologijom