22.02. 2019.  U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 47 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Posle 15 časova pregledano je 11 pacijenata. Na ginekološko – akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Centar za radiološku dijagnostiku

Početak razvoja radiološke službe u Opštoj bolnici Foča , vezan je za sada već davnu 1958. godinu kada je otvorena bolnica u Foči . Služba sve od ovoga perioda pa do 1973. godine funkcioniše bez svoga kadra kada dolazi prvi ljekar specijalista radiologije  dr Dušan Jablanović, a poslije njega dr Branko Knežević i dr Žarko Rosić, koji ostaje u službi do 1979. godine.

Od 1979 .godine kao ljekar na specijalizaciji dolazi dr M. Dobrilović , a 1983. godine se vraća kao ljekar specijalista. Služba finkcioniše sa dva radiologa specijaliste sve do 1990. godine. U početku je prostor u kome je bila smještena radiološka služba bio u sastavu prijemno-urgentnog bloka  i raspolagalo se sa jednim grafoskopom  „MORAVICA „ te sa jednim SIMENSOVIM rtg aparatom koji je nabavljen 70-ih godina. Komora za razvijanje je bila ručna i bila je u sastavu pomenutih aparata.

Danas Centar za radiološku dijagnostiku raspolaže sa modernom opremom , te sa adekvatnim prostorom. Zaposlena su tri  ljekara specijaliste i jedan ljekar je na specijalizaciji.

 

RTG aparati

Raspolažemo klasičnim rtg aparatima za snimanje:

 • pluća,
 • srca,
 • abdomena,
 • koštano-zglobnog sistema.

Teledirigovani aparat za kontrasna snimanja:

 • digestivnog trakta,
 • urinarnog trakta.

Ultrazvuk

 • karlice,
 • dojke štitne žlijezde,
 • mekih tkiva,
 • mozga (novorođenčad).

Doppler

 • krvnih sudova gornjih ekstremiteta,
 • krvnih sudova donjih ekstremiteta,
 • krvnih sudova vrata,
 • transkranijalni doppler.

CT pregled body – single

 • CT torax,
 • CT abdomen,
 • CT karlice,
 • CT lokomotornog sistema.

Neuroradiologija

 • CT endokaranijuma,
 • CT hipofize,
 • CT orbite,
 • CT temporalne kosti,
 • CT kičme,
 • CT regije vrata,
 • CT viscerokranijuma,
 • CT pnš.

MSCT pregled krvnih sudova – body

 • MSCT grudne aorte,
 • MSCT abdominalne aorte,
 • MSCT renalnih arterija,
 • MSCT mezenterijalnih krvnih sudova,
 • MSCT gornjih ekstremiteta,
 • MSCT donjih ekstremiteta,
 • MSCT intra i ekstra kranijalnih krvnih sudova.

Kadrovi

Prim dr. Vesna Perović
Specijalista radiolog
Mr sc. med. Vekoslav Mitrović
Radiolog, CT skener
Dr Sanja ŠukaSpecijalista radiolog
Dr Rajna DžilitSpecijalizant radiologije

 Raspored rada

 • Služba finkcioniše radom u prvoj smjeni svakim radnim danom te dežurstvima i pripravnostima u vrijeme popodneva, i vikendom.
 • Klasične radiološke pretrage se izvode svakim danom a tu spadaju: rediografije pluća, srca , lokomotornog sistema.
 • Kontrastna snimanja na rendgen aparatu se isvode uz zakazivanje a tu spada:pasaža jednjaka, želudca , irigografija te pregledi bubrega i mokraćne bešike.
 • Zakazivanja pregleda je potrebno za ultrazvučnu, doppler i CT dijagnostiku.
 • Zakazivanje se vrši na prijemnom pultu na odjeljenju za sve vrste pregleda , osima za pregleda na CT.
 • Zakazivanje za CT se vrši kod skretatice.
 • Lista čekanja je do 7 dana, a dobijanje nalaz je takođe do 7 dana.

Kontakt

 • Direktni telefon: +38758/222-502, lokal 239