17.01. 2020.  U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 54 pacijenta, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko – akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeno je 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice.

Odsjek za kliničku biohemiju

Služba za biohemiju i hematologiju počela je sa radom 1958. godine u sklopu Opšte bolnice Foča. Osnivač i prvi načelnik bila je mr.ph Mirjana Knežević. Od skromnih početaka ( jednog kolorimetra, vodenog kupatila i centrifuge), laboratorija je danas prerasla u jedan moderan i savremen odsjek za kliničku biohemiju. U sklopu Medicinskog fakultetu u Foči, predstavlja naučno – nastavnu bazu za sve studijske programe pomenute visokoškolske ustanove.

 

Rad u Laboratoriji obuhvata četiri različite oblasti:

  • prijem, trijaža i urgentne analize
  • opšta biohemija (lab. enzima, osnovna biohemija, metaboliti)
  • proteinska dijagnostika ( imunohemija, hormoni, specifični proteini)
  • hematologija (krvna slika, hemostaza)

 

Odrađuje oko 90 različitih parametara:

Sedimentacija eritrocitaKompletna krvna slika na brojaču (13 parametara)Diferencijalna krvna slika
RetikulocitiVrijeme krvarenjaVrijeme koagulacije
Protrombinsko vrijeme (PV)aPTTTT
INR FibrinogenOsmotska rezistencija eritrocita
Opšti pregled urinaPregled sedimenta urinaGlukoza (puna krv, serum, likvor)
Oralni glukoza tolerans test ( 50g, 75g, 100g )Urea (serum, urin)Kreatinin (serum, urin)
Kreatinin klirens ( 2h, 4h, 24h )Mokraćna kiselina (serum, urin) Mukoproteini
HolesterolTrigliceridiHDL
LDLVLDLIndeks aterogeneze
Bilirubin ukupniBilirubin direktniBilirubin indirektni
Proteini (serum, urin, likvor, punktat)AlbuminiGlobulini
Natrijum (serum, urin, punktat)Kalijum (serum, urin, punktat)Kalcijum (serum, urin)
Jonizovani kalcijum Hloridi (serum, urin) Magnezijum
Gvožđe TIBCUIBC
ASTALTAlkalna fosfataza
GGTCK - NACLDH
Amilaza (serum, urin)Acido – bazni statusStolica na okultno krvarenje
LE ćelije SpermogramEozinofili iz nosnog sekreta
TSH 3rd gen. Free T4Anti TPO At
ANTI Tg ATLHFSH
ProlaktinProgesteronTestosteron
EstradiolKortizol (dugi i kratki test)AFP
Beta HCGCEACA 19 – 9
CA 15 – 3CA 125 PSA
Free PSAIndeks fPSA / PSA Insulin
HbA1cAnti CCP

 

Kadar

Mr sc.med. Dragana Puhalo-SladojeSpecijalista medicinske biohemije
Mr sc.med. Dragana PavlovićSpecijalista medicinske biohemije

 

Kontakt

  • Direktni telefon: +38758/222-506
  • Lokal: 279