26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Služba za MIKROBIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

Mikrobiološka služba se razvija po etapama. Prvo je stasala dijagnostika tuberkoloze 1958. godine, a 1965. godine počinje serološka dijagnostika trbušnog tifusa. Opšta bakteriologija, parazitologija i sanitarna bakteriologija rađeni su od 1971. godine. Služba je 1972.godine dobila specijalistu bakteriologa dr. Irenu Knežević – Kovaljko. Uvode se nove metode ispitivanja tuberkulotika i tuberkulostatika, proširuje se rad u opštoj bakteriologiji, serologiji, sanitarnoj bakteriologiji i parazitologii, uvode se metode sterilnosti hiruškog materijala, te druge savremene metode.

Mikrobiološka služba se razvijala, tako da je sada odsjek za medicinsku mikrobiologiju koji ispunjava uslove za nastavnu bazu Medicinskog fakulteta u Foči.

Mikrobiološka labaratorija obavlja poslove iz oblasti:

  • bakterologije,
  • mikrologije,
  • serologije i
  • parazitologije.

 

Iz oblasti bakteriologije i mikrologije obavljaju se sledeće usluge:

Urinokultura sksudat
bris rane kože sadržaj žučne kese
cervikalni bris(nespecifične bakterije, hlamidije, urogenitalnr mikroplazme) provjera sterilnosti i higijenske ispravnosti
aspiratbris oka uha
hemokultura vaginalni
sputum (nespecifične bakterije) punktat
bris ždrijela i nosa likvor
uretralni koprokultura
spermokultura

 

Od seroloških analiza rade se:

reuma faktori (ASO, Wale – Rosse, Latex reuma faktori) TPH
Brucella test HbsAg
HCV HIV
CRP HAV
Helicobacter pylori

 

Iz obalsti parazitologije obavlja se pregled stolice na:

  • protozoe
  • parazite

 

Kadar

Dr Ružica LukićSpecijalista mikrobiologije sa parazitologijom, virusolog
Dr Slava PrljićSpecijalizant medicinske mikrobiologije

 

Informacije

  • Radno vrijeme: Labaratorija radi svakog radnog dana od 6:30h do 14:00h i svake subote od 6:30h do 12:00h. Prijem materijala za mikrobiološke analize je svakog radnog dana od 11h, a za pacijente sa regiona prijem materijala je do 14h. Zbog prirode mikrobioloških analiza rezultati analiza se izdaju poslije 24, 48, 72, sati od trenutka prijema za najveći broj usluga.
  • Direktni telefon: +38758/222-509, lokal: 293