25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Služba za BIOHEMIJU I IMUNOLOGIJU, HEMATOLOGIJU I HEMOSTAZU

Služba za biohemiju i hematologiju počela je sa radom 1958. godine u sklopu Opšte bolnice Foča. Osnivač i prvi načelnik bila je mr.ph Mirjana Knežević. Od skromnih početaka ( jednog kolorimetra, vodenog kupatila i centrifuge), laboratorija je danas prerasla u jedan moderan i savremen odsjek za kliničku biohemiju. U sklopu Medicinskog fakultetu u Foči, predstavlja naučno – nastavnu bazu za sve studijske programe pomenute visokoškolske ustanove.

Rad u Laboratoriji obuhvata četiri različite oblasti:

  • prijem, trijaža i urgentne analize
  • opšta biohemija (lab. enzima, osnovna biohemija, metaboliti)
  • proteinska dijagnostika ( imunohemija, hormoni, specifični proteini)
  • hematologija (krvna slika, hemostaza)

Spisak analiza koje se rade u Službi za medicinsku biohemiju

HEMATOLOGIJA AlbuminiAnti Tg AtAnti Jo
Sedimentacija eritrocitaGlobuliniFSHAnti Sm
Kompletna krvna slika na brojaču (5 Dif)Natrijum (serum, urin, punktat)LHAnti U1RNP
Leukocitna formulaKalijum ( serum, urin, punktat) EstradiolAMA
RetikulocitiKalcijum (serum, urin)TestosteronAnti CCP
HEMOSTAZAJonizovani kalcijum ProlaktinAnti β2 glikoproteinska At IgG
Vrijeme krvarenjaHloridi (serum, likvor)KortizolAnti β2 glikoproteinska At IgM
Vrijeme koagulacijeNeorganski fosfor (serum, urin) ProgesteronAnti β2 glikoproteinska At IgA
Protrombinsko vrijeme (PV)Magnezijum SHBGAnti –kardiolipinska At IgG
aPTTGvožđeDHEA-SO4 Anti –kardiolipinska At IgM
INRTIBCInsulin Anti –fosfolipidna At IgG
D dimer UIBCBeta HCGAnti –fosfolipidna At IgM
Fibrinogen Indeks zasićenja transferinaTUMORSKI MARKERIAntitijela na tkivnu transglutaminazu IgG
BIOHEMIJSKE ANALIZEALTCEAAntitijela na tkivnu transglutaminazu IgA
Glukoza (puna krv, serum, likvor)ASTCA 15-3VITAMINI
Oralni glukoza tolerans test (OGTT- 50 g, 75 g, 100 g)Alkalna fosfatazaCA 19-925 OH vitamin D
HbA1cGGTCA 125Vitamin B12
Urea (serum, urin)CK NACHE4OSTALO
Kreatinin (serum, urin)LDHROMA IndeksLE ćelije
Kreatinin klirens (2h, 4h, 24h)Amilaza (serum, urin)PSAEozinofili iz nosnog sekreta
Mokraćna kiselina (serum, urin)Acido-bazni status Free PSATest na okultno krvarenje
HolesterolAmonijak Indeks fPSA/PSA Spermogram
TrigliceridiURIN AFP
HDL holesterolFizičko hemijski pregled urinaIMUNOLOGIJA
LDL holesterolPregled sedimenta urinaANA
VLDLHORMONIds DNA screen
Indeks aterogeneze TSH (3rd generation)P ANCA
Bilirubin ukupniFree T4C ANCA
Bilirubin direktniFree T3Anti SCL 70
Bilirubin indirektniPTHAnti SSA
Proteini ( serum, urin, likvor, punktat)Anti TPO AtAnti SSB

Kadar

Dr sc med Dragana Puhalo-SladojeSpecijalista medicinske biohemije
Dr sc med Dragana PavlovićSpecijalista medicinske biohemije

Kontakt

  • Direktni telefon: +38758/222-506
  • Lokal: 279