28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Služba za mikrobiologiju započela sa radom na molekularnoj dijagnostici (PCR)

Mikrobiološka laboratorija 2016.-e godine dobija potpuno nove dimenzije proširivanjem i kompletnim opremanjem dvije nove prostorije u kojima je započeto sa radom na najsavremenijoj dijagnostičkoj proceduri, kakva je molekularna dijagnostika (PCR), koja skoro sa 100% osjetljivošću i specifičnošću detektuje prisustvo nukleinske kiseline uzročnika u datom uzorku.

GeneXpert sistem koji koristimo integriše i automatizuje procesuiranje uzoraka, amplifikaciju nukleinske kiseline i detekciju targetnih sekvenci kod jednostavnih kao i kompleksnih uzoraka korišćenjem RT-PCR i reverzne transriptazne tehnologije PCR-a. Rezultati se izdaju u vidu kvalitativnih i kvantitativnih vrijednosti, kao i genotipizacija za pojedine uzročnike.

Između ostalih analiza koje podrazumijeva rad na GeneXpert sistemu, radimo detekciju i genotipizaciju virusnog DNK genoma kod pacijenata sa visokorizičnim Humanim Papillomavirusom (HPV) i to 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 i 68 tipove. Test se izvodi koristeci multiplex amplifikaciju ciljanih DNK sekvenci u real-time vremenu sa Polymerase Chain Reaction (PCR) kod 14 visokorizičnih HPV tipova u jednoj analizi.