25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Semikem d.o.o. donirao aparat za mjerenje ph vrijednosti

Ciljevi MBL, pored kvalitetne dijagnostike, ogledaju se u tome, kako unaprijediti kvalitet usluge, smanjiti neželjene događaje, skratiti vrijeme čekanja, a time podići nivo zadovoljstva pacijenata.

Direktor kompanije  Semikem d.o.o. dijagnostika, dezinfekcija, dermatokozmetika, kemikalije, oprema i pribor, mr sc. Hašim Merdić  donirao je aparat za mjerenje ph vrijednosti službi za mikrobiologiju Univerzitetske bolnice Foča.

Opis i upotreba aparata:

Ph-metar je aparat za mjerenje aktivnosti vodonikovih jona u otopini na datoj temperaturi pomoću mjerne i referentne elektrode koja se stavlja u uzorak. Ovisno o tipu elektrode mogu se mjeriti unutrašnje ili površinske ph vrijednosti.

U službi za mikrobiologiju, ph-metar i odgovarajuće elektrode se koriste za mjerenje ph vrijednosti hranljivih podloga i reagenasa, ph uzoraka, početnih razrjeđenja, itd.

Ovom prilikom Univerzitetska bolnica Foča se zahvaljuje kompaniji Semikem d.o.o. koja je prepoznala kvalitet naše ustanove i stručnjaka koji u njoj rade.