24.11.2020. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 40 pacijenata, a 5 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođen je 1 dječak
07.09.2020 – U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.  

Semikem d.o.o. donirao aparat za mjerenje ph vrijednosti

Ciljevi MBL, pored kvalitetne dijagnostike, ogledaju se u tome, kako unaprijediti kvalitet usluge, smanjiti neželjene događaje, skratiti vrijeme čekanja, a time podići nivo zadovoljstva pacijenata.

Direktor kompanije  Semikem d.o.o. dijagnostika, dezinfekcija, dermatokozmetika, kemikalije, oprema i pribor, mr sc. Hašim Merdić  donirao je aparat za mjerenje ph vrijednosti službi za mikrobiologiju Univerzitetske bolnice Foča.

Opis i upotreba aparata:

Ph-metar je aparat za mjerenje aktivnosti vodonikovih jona u otopini na datoj temperaturi pomoću mjerne i referentne elektrode koja se stavlja u uzorak. Ovisno o tipu elektrode mogu se mjeriti unutrašnje ili površinske ph vrijednosti.

U službi za mikrobiologiju, ph-metar i odgovarajuće elektrode se koriste za mjerenje ph vrijednosti hranljivih podloga i reagenasa, ph uzoraka, početnih razrjeđenja, itd.

Ovom prilikom Univerzitetska bolnica Foča se zahvaljuje kompaniji Semikem d.o.o. koja je prepoznala kvalitet naše ustanove i stručnjaka koji u njoj rade.