15.01.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 10 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Ruski lјekari u Foči: Pripremaju dezinfekciju i savjetuju domaće lјekare

Jedan od tri tima ruskih lјekara, koji obavlјaju dezinfekciju zdravstvenih ustanova u Srpskoj, posjetio je 16.04.2020 Univerzitetsku bolnicu Foča da bi se što bolјe pripremio za detalјnu dezinfekciju bolničkog kompleksa, ali i da bi sa osoblјem bolnice razmijenio iskustva u vezi sa borbom protiv širenja virusa korona.

U Univerzitetskoj bolnici Foča za sada nema obolјelih od kovida 19, a za eventualni prihvat takvih pacijenata osposoblјen je poseban bolnički pavilјon.

Direktor ove ustanove Radmil Marić kaže da su sa ruskim lјekarima razgovarali o narednim koracima koje je potrebno preduzeti u borbi protiv virusa korona.

„Ruski lјekari različitih specijalnosti razmijenili su sa našim lјekarima iskustva o pripremi za prihvat obolјelih od kovida, što je za nas veoma dragocjeno. Stvari su jasne, potrebno je striktno poštovati protokol, primarno djelovati u prevenciji uz dobru trijažu i vrlo kvalitetan pregled pacijenata i to u posebnom dijelu bolnice, da se ne napravi previd da se obolјenje ne bi unijelo u zdravi dio bolnice i time ugrozili ostali pacijenti“, rekao je Marić.

Pomoćnik ministra zdravlјa Milan Latinović podsjetio je da su tri tima ruskog vojnog batalјona, u kojem su doktori medicine, specijalisti epidemiologije i infektivne anesteziologije, u Republiku Srpsku stigla 9. aprila.

On je naveo da su dva ruska tima zadužena da danas pregledaju prostor i da se upoznaju sa epidemiološkom situacijom u bolnicama u Istočnom Sarajevu i Foči, a u isto vrijeme treći tim vrši dezinfekciju bolnice, doma zdravlјa i đačkog doma u Bijelјini.

„Po ovom našem planu, naredne sedmice, u utorak, planiramo da dođemo sa timom za dezinfekciju ovdje u bolnicu u Foči. Ovaj proces ima izuzetan značaj zato što Rusi raspolažu sa vrlo moćnim mašinama za dezinfekciju- unutrašnjost dezinfikuju sa sedamdesetpostotnim rastvorom alkohola, a okolinu vodonik peroksidom. Znači, vrši se dezinfekcija i spolјašnjih zidova i okoline zgrade, tako da nakon toga imamo vrlo povolјnu situaciju kada je u pitanju smanjenje prisustva virusa korona“, rekao je Latinović.

Uz poseban bolnički pavilјon namijenjen za liječenje zaraženih virusom korona, u Foči je priremlјen i Studentski dom, koji će poslužiti kao bolnica za obolјele sa lakšim simptomima.

Izvor Radio Foča.