25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Replantacija stopala u Univerzitetskoj bolnici Foča

”Pacijent Vladan Simić je imao saobraćajni udes na putu Rudo-Višegrad, negdje 5 km od Brodara, sletio je svojim autom i kolobran je odsjekao desno stopalo. Nesreća se dogodila 16.08.u 23 sata, a bolesnik je u Univerzitetsku bolnicu došao 17.08. u jedan sat i petnaest minuta bez desnog stopala. Hirurška ekipa je, znajući sposobnosti ove kuće, hitno intervenisala da se stopalo donese. Dom zdravlja Višegrad koji je dovezao pacijenta je poslao drugi sanitet na lice mjesta i donio stopalo. Hirurška ekipa je oko pola 3 počela replantaciju a oko pola 10 stopalo je replantinirano. Pomagala nam je služba za transfuziju, jer je pacijent izgubio mnogo krvi. On je sada stabilan, primio je 14 doza krvi i krvnih elemenata. Lokalni nalaz je zadovoljavajući, trenutno se nalazi na terapiji u hiperbaričnoj komori i nadam se da će svaki dan biti sve bolje”, izjavio je direktor Univerzitetske bolnice Foča prof.dr Veljko Marić.

”Članovi hirurške ekipe su bili : doktor medicinskih nauka Maksim Kovačević, doktor Borko Davidović, doktor Ognjen Milinković, moja malenkost ,doktor Dalibor Potpara, anestetičar Boro Vilotić, instrumentarke Biljana Vukadinović, Neda Kovačević i Milica Čančar. U toku cijele nedelje smo zajedno radili,objezbjeđivali najbolje uslove za pacijenta. Hoću da istaknem dobru zdravstvenu zaštitu Doma zdravlja Višegrad, dobru saradnju sa Domom Zdravlja Višegrad. Posebno me dirnula ideja mladih ljudi, hirurška ekipa je ocijenila i nogu donijela sat vremena nakon što je pacijent stigao na liječenje.Oni nisu prihvatili da je amputacija definitivno stanje, ipak se radilo o mladiću. Posebno im se zahvaljujem na takvom razmišljanju i u njima vidim budućnost i prave naslednike onih koji su veterani sad i onih koji su bili u ovoj kući.

”Dobro se osjećam,pomalo me boli,bio sam se prepao da nikada više neću stati na desnu nogu,ali ljekari su mi vratili stopalo,koje je bilo ostalo u autu i zahvalan sam im puno”,izjavio je Vladan Simić.

U ovih 11 000 pacijenata koje zbrinjava Univerzitetska bolnica su pacijenti iz čitavog prostora Republike Srpske. Mi nismo veliki grad, ali pokrivamo veliko područje Republike Srpske ,tako da je ovoj bolnici neophodno obezbjediti magnet, angio salu,otvoriti hemodijalizni centar, završiti regionalni centar,uvezati Medicinski fakultet koji je proslavio 20 godina i ispuniti misiju Aleksandra Goldeberga i Boriše Starovića da na jednom mjestu bude odlična zdravstvena zaštita i odlično obrazovanje ljekara i medicinskih sestara u Foči”,istakao je prof.dr Marić.