26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Prevencija IHI ( intrahospitalnih infekcija)

Sadašnja saznanja argumentovano ukazuju da je bolnicu bez rizika nemoguće kreirati, kao i da je nemoguće govoriti o eliminaciji IHI. Dobro organizovani programi prevencije mogu smanjiti stopu IHI za 1/3. Epidemiološki nadzor, koji se definiše kao organizovano prikupljanje, obrada i tumačenje podataka o učestalosti bolničkih infekcija, smatra se osnovnom karikom u sprečavanju i suzbijanju BI. Mogućnost korišćenja mikrobiološke laboratorije za etiološku dijagnozu bolničkih infekcija, tipizacija izolovanih uzročnika i određivanje osjetljivosti, odnosno moguće rezistencije na antimikrobne lijekove je od krucijalnog značaja.

Komisija za IHI redovno organizuje edukacije bolničkog osoblja :

30.06.2014.godine održana je edukacija na temu ,,Preporuke za prevenciju i infekcije povezane sa Clostridium difficile ( Prim.dr Rada Mrgud)

28.08.2014. godine, održana edukacija na temu ,,Upravljanje medicinskim otpadom” ( Prim.dr Rada Mrgud i Sekulović Radislav – glavna sestra bolnice)