26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Predavanje ,,Etički kodeks medicinskih sestara i tehničara”

Dana 29.01.2015.održano je predavanje na temu ,,Etički kodeks medicinskih sestara i tehničara”, sa početkom u 13časova. Predavanje je održano u amfitetatru Univerzitetske bolnice Foča, a predavač je bila Lidija Jakić, sociolog Univerzitetske bolnice Foča.

 

Predavanju je prisustvovalo oko 50 medicinskih sestara i tehničara. Kroz predavanje obrađeno je  7 modula etičkog kodeksa medicinskih sestara i tehničara:

1.Poslovni kodeks sa opštim normama ponašanja
2.Etičke norme
3.Odnos zaposlenih sa pacijentima
4.Poslovna komunikacija
5.Telefonska i e-mail komunikacija
6.Radni prostor
7.Poslovni izgled

Kroz sve module korištena je prezentacija kao i diskusija sa učesnicima predavanja.