25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Potpisan ugovor za realizaciju projekta ,,Modernizacija JZU Univerzitetske bolnice u Foči -rekonstrukcija, dogradnja centralnog objekta ,,B” i nabavka opreme”

24.04.2019.godine u Univerzitetskoj bolnici Foča potpisan ugovor za realizaciju projekta ,,Modernizacija JZU Univerzitetske bolnice u Foči -rekonstrukcija, dogradnja centralnog objekta ,,B” i nabavka opreme”. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i Ministar zdravlja i socijalne zašite Republike Srpske Alen Šeranić.

Ugovor su potpisali v.d.direktor Univerzitetske bolnice u Foči Radmil Marić i ovlašćeni predstavnik izabrane najpovoljnije grupe ponuđača, u postupku javne nabavke, ,,MEDICAL” d.o.o. Mostar i ,,SRBINJEPUTEVI” d.o.o. Foča, Jasmin Đonko.

U okviru ovog projekta planirana je rekonstrukcija i dogradnja centralnog objekta ,,B”, ukupne bruto površine 8.279 metara kvadratnih i nabavka medicinske opreme. Ukupna vrijednost projekta je 16.379.588,35 KM sa PDV-om.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je ovo izuzetan dan za stanovništvo, ne samo podrinjske regije, nego i same Hercegovine.

,,Otvaranjem angio sale, koja će biti urađena kroz ovaj projekat, strateški zaokružujemo jednu priču “zlatnog sata” po pitanju rješavanja akutnog infarkta miokarda. Sa kapacitetima u Banjaluci, Bijeljini i sada u Foči imaćemo dobru mrežu pružanja zdravstvenih usluga prije svega u zbrinjavanju tog oboljenja”, rekao je Šeranić.

On je dodao da je vrlo važno jer se sa ovim projektom nastavlja dalje u smislu realizacije projekata bolnica u Republici Srpskoj.Važno je što ova ustanova dobija dodatne kapacitete, ne samo prostorno, nego i u vidu opreme, prije svega za razvoj mladih koji sa Univerziteta Istočno Sarajevo,odnosno sa Univerziteta ovdje u Foči, imaju priliku upravo ovdje da se obrazuju. To daje priliku i onima koji su malo iskusniji da nastave svoj naučno-istraživački rad , da budu još aktivniji, tako da zajedno zdravstveni radnici na ovom području mogu da grade još kvalitetniju i bolju Univerzitetsku bolnici u Foči.

Direktor JZU Univerzitetske bolnice u Foči Radmil Marić rekao je šta je to što Univerzitetska bolnica u Foči dobija.

,,Univerzitetska bolnica u Foči dobija četiri nove operacione sale, koronarnu jedinicu, kompletnu radiološku opremu za angio salu, ultrazvukove, opremu za dječije odjeljenje,opremu za sva bolnička odjeljenja, prijemno-urgentni blok, poliklinički blok gdje će biti smješteni svi kapaciteti,sve ambulante bolnice koje će imati kabinete za endoskopiju, kabinet za fizikalnu medicinu i rehabilitaciuju, tako da bolnica po prvi put postaje kompletna u smislu pružanja usluga osiguranicima”,izjavio je Marić.

Direktor firme MEDICAL d.o.o. Mostar Jasmin Đonko rekao je da radovi počinju odmah nakon Vaskrsa.

,,Rok je godinu dana a mi se nadamo da ćemo završiti i prije roka”, rekao je Đonko.

Načelnik opštine Foča Radisav Mašić istakao je da je ova bolnica i Univerzitetski centar u Foči najveća zdravstvena ustanova u istočnom dijelu Republike Srpske i da je ovo najveća investicija u bolnicu od njenog osnivanja do danas.

,,Foča je zahvaljujući ovoj bolnici i regionalni centar i zato nas raduje da će dobiti mogućnost da se renovira, da dobije novu opremu i nakon rekonstrukcije koja je već urađena, biće ovo zaista zdravstvena ustanova koja će moći odgovoriti svim zahtjevima naših pacijenata”,rekao je načelnik opštine Foča.