28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Pomoć ugroženim od poplava se nastavlja

 

Univerzitetska bolnica Foča kao što je već navedeno stavila je sve svoje kapacitete na raspolaganje za pacijente i bolesnike iz ugroženih područja poplavom u Republici Srpskoj. Dosad, kao i svi subjekti u Republici Srpskoj, uključili smo se u pružanju pomoći našim građanima iz ovih područja. Naša pomoć se nastavlja.

 

 

U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite kao i Zavodom za zdravstvenu zaštitu, 24.05.2014. godine ćemo poslati svoja tri tima koji će da se priključe pružanju pomoći u asanaciji poplavljenog Doboja.