29. Evropski kongres patologije

29. Evropski kongres patologije

Univerzitetska bolnica  i Medicinski fakultet  će biti predstavljeni na predstojećem  29. Evropskom kongresu patologa sa pet radova.  Kongres će se održati u Amstredamu od 02-06. septembra 2017. godine.

Više...

Održan 10 Jubilarni simpozijum hirurga Srbije i Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Održan 10 Jubilarni simpozijum hirurga Srbije i Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Deseti simpozijum hirurga RS i Srbije sa međunarodnim ućešćem okupio je danas u Foči na stotine hirurga iz regiona, Evrope i Amerike. Na jubilarnom skupu pod nazivom ‘Međunarodni dani hirurgije’ učesnici su razmijenili iskustva i saznanja iz oblasti hirurgije i drugih medicinskih nauka, kao i najnovije dijagnostičke i terapijske metode.

Više...

Predavanje ,,Ciljana terapija kao standard liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma”

Predavanje ,,Ciljana terapija kao standard liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma”

Dana 08.06.2017. godine u 17 časova na Medicinskom fakultetu u Foči, održaće se predavanje pod nazivom ,, Ciljana terapija kao standard liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma”, u okviru Kontinuirane medicinske edukacije, a u organizaciji Društva doktora medicine Republike Srpske. Predavanje će biti akreditovano i bodovano od strane Savjeta za zdravlje-Ministarstva zdravlja Republike Srpske.

Više...

Zajednički stručni skup Sekcije infektologa SLD i Sekcije infektologa Republike Srpske na Medicinskom fakultetu u Foči

Zajednički stručni skup Sekcije infektologa SLD i Sekcije infektologa Republike Srpske na Medicinskom fakultetu u Foči

Dana 09.06.2017. godine u 17 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Foči održaće se zajednički stručni skup infektologa u organizaciji Društva doktora medicine Republike Srpske (Podružnica Foča ), Sekcije infektologa SLD i Udruženja infektologa Srbije.

Više...