28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Osnovni principi prevencije i liječenja šečerne bolesti

Dana 13.11.2012.g.  u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Foči organizovan simpozijum  povodom Svjetskog dana dijabetesa. Tema simpozijuma je bila  „Osnovni  principi prevencije i liječenja  šečerne  bolesti“. Osnovna svrha simpozijuma  je edukacija timova  porodične  medicine ( specijalista  porodične  medicine i medicinskih sestara/tehničara  primarnog i sekundarnog nivoa) , o  značaju edukacije i  provođenja samokontrole šečerne  bolesti, pravilnoj primjeni fizičke aktivnosti te pravilnom načinu ishrane,a u  cilju dalje  edukacije  pacijenata oboljelih  od šećerne bolesti na  primarnom nivou  zdravstvene  zaštite. Simpozijum je organizovan za regije Istočno Sarajevo, Foča i Trebinje. Predavači su bili endokrinolozi iz Univerzitetske bolnice u  Foči Dr Snežana Mališ i Dr Olivera Čančar i iz Bolnice Kasindol Dr Radmila Nogo, a moderatori medicinska sestra Dijana Vuković i dipl. fizioterapeut Marijana Kovačević.