26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Osnovano Udruženje oboljelih od malignih bolesti “Prkos” Foča

Povećanje broja oboljelih osoba od karcinoma poslednjih godina bilježi se i na području naše i susjednih opština. Univerzitetska bolnica u Foči, sa dobro opremljenim onkološkim odjeljenjem i stručnim kadrom, pruža bolesnicima adekvatno liječenje, a najbolju podršku oboljelima daće već hospitalizovani i izliječeni pacijenti koji će se okupiti u udruženju, smatraju ljekari onkolizi,  na čiju inicijativu je sinoć održana osnivačka skupština Udruženja za borbu protiv karcinoma.

U Univerzitetskoj bolnici u Foči na onkološkom odjeljenju mjesečno na hemioterapijama je oko 150 pacijenata, a otvorenih istorija bolesti u toku godine je oko 1500 do 1800. Postoji čitav niz pacijenata koji nisu na hemioterapiji već samo na praćenju i ambulantnim pregledima. Dr Nikolina Dukić  subspecijalista onkolog kaže da je u toku izrada i obrada  statistističkih podataka, a cilj je izrada dobre studije. S obzirom na veliki broj pacijenata oboljelih od karcinoma potrebno je formirati Udrženje čiji će članovi biti podrška jedni drugima.

“Uzimajući u obzir činjenicu da Foča ima Univerzitetsju bolnicu, razvijenu onkologiju, da imamo onkološki konzilijum i da je to grad u kome se liječe onkološki pacijenti sa cijele regije, tačnije od Trebinja do Sokoca i Pala, javila se potreba da se osnuje udruženje. Svjedoci smo i porasta broja oboljelih koji se liječe u našoj ustanovi i koji zaslužuju i zahtijevaju organizovanje u smislu pomoći jedni drugima, unapređenja liječenja, unapređenju života pacijenata, što i jeste zadatak udruženja. Mi smo se opredijelili da to bude udruženje oboljelima od karcinoma uopšte, a ne samo od karcinima dojke.  Na ovaj način će svi pacijenti biti objedinjeni na jednom mjestu”, kaže dr Dukić.

Oktobar ne treba da bude samo jedan mjesec u godini kada se govori o karcinomu dojke,  već svi mjeseci treba da budu posvećeni ranom otkrivanju, prije svega prevenciji i liječenju od ove opake bolesti. Dr Jelena Vladičić Mašić, subspecijalista onkolog, naglašava da najnoviji epidemiološki podaci za razvijene zemlje govore da trenutno jedan od tri stanovnika obolijeva od karcinoma, dok će od 2020. oboliti  jedan od dva stanovnika.

“Mi ne možemo ignorisati ovu bolest niti svaki dan provoditi u nadi “to se neće meni desiti”. Kada je u pitanju karcinom dojke, od samopregleda jednom mjesečno i osnovnih laboratorijskih analiza na godišnjem nivou u dogovoru sa porodičnim ljekarim, svaka žena mora imati odgovornost prema sebi. Nedopustivo je da se bolest otkriva u uznapredovalim stadijumima, kada se ne može govoriti o izlječenju već samo o produženju života. Rano  otkrivanje jednako je izlječenju”, naglasila je dr Vladičić Mašić.

Hirurg dr Nenad Lalović, kaže da je hirurgija značajan vid liječenja karcinoma dojke u kombinaciji sa ostalim modalitetima liječenja kao što je hemio, biološka, hormoska i radioterapija. Sve ove usluge moguće je dobiti u Univerzitetskoj bolnici u Foči i nema potrebe ići u druge zdravstvene ustanove.

“Hirurgija dojke u našoj ustanovi zasniva se na  savremenim principima koji su trend u svijetu. Individualno za svakog pacijenta i zavisno o stadijuma bolesti određuje se adekvatno ličenje i donosi odluka o tome koji vid liječenja će se primijeniti”, kaže dr Lalović.

Predsjednik novoosnovanog Udruženje oboljelih od malignih bolesti Foča, koje će nositi ime “Prkos”,  Branka Krešić smatra da će najbolju podršku oboljeli dati jedni drugima. “Mislim da je osnivanje udruženja neophodno, da će mnogo pomoći oboljelim od karcinoma, da ćemo biti podrška jedni drugima, prije svega kada je potrebno nekog ohrabriti”.

U Republici Srpskoj od karcinoma dojke godišnje oboli više od 400 žena, a starosna granica je sve niža. Apeluje se na djevojke da krenu sa samopregledima čim se dojke počnu razvijati, jer  je rano otkrivanje od velikog značaja za uspješno liječenje ove bolesti.

Izvor Radio Foča !