28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Oprema AKO MED-a d.o.o.Banja Luka i obuka medicinskog osoblja

U amfiteatru Univerzitetske bolnice u Foči   u prisustvu više od pedeset ljekara specijalista, specijalizanata, studenata završnih godina i ostalih medicinskih radnika održane su prezentacije za praktičnu primjenu sistema za dobijanje autolognih tkivnih adheziva (fibrinskog i trombocitnog lijepka)
koji se koristi u širokom spektru hirurških procedura, zatim prezentacija hirurškog konca kod kojeg nije potrebno vezivati čvorove da bi se obezbjedila adekvatna čvrstina
šava i prezentacija sistema za ranu detekciju velikog broja uzročnika bakterijskih infekcuja i genetskih markera za rezistenciju na antibiotike.

Prezentacije su izveli predstavnici firme AKO MED d.o.o. Banja Luka kao i predstavnici centrale ove firme iz Beograda koji su ljekari sa veoma bogatim iskustvom u radu na ovim sistemima. Cilj ove edukacije bio je da se u vrlo kratkom vremenu zaposleni u hirurškim granama Univerzitetske bolnice u Foči, kao i dijagnostičkim službama osposobe za korištenje ovih sistema u najskorijem periodu. U toku dana uradjen je i pokazan rezultat rane detekcije uzročnika upale pluća korištenjem UNYVERO sistema, proizvodjača CURETIS AG iz Nemačke i to kod pacijenta na grudnom odjeljenju.

Vivostat

Praktično korištenje Vivostat Sistem – a proizvodjača A/S iz Danske, za dobijanje fibrinskog lijepka započeće 12.5.2014. godine tokom izvodjenja složenih operativnih zahvata iz oblasti vaskularne hirurgije kada će se prikazati i praktična primjena hirurških konaca “Quill” Angiotech (SAD), kod kojih nije potrebno vezivanje čvorova. Ono što je svakako najveća dobit za našu ustanovu je odluka rukovodećih ljudi AKO MED – a da oprema u narednom periodu bude smještena u prostoru Univerzitetske bolnice Foča gdje će se i koristiti. Dobijena je odredjena donacija sistema za korištenje u narednom periodu i nakon toga ustanova će sa uvodjenjem ovih sistema za stalno korištenje.

Pripremili:

Načelnik Centra za hirurgiju: Doc dr sc med Radmil Marić, opšti i vaskularni hirurg
Šef odsjeka za MF hirurgiju:   Dr Miroslav Obrenović, maksilofacijalni hirurg