25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Održan Simpozijum ,,Hronične bolesti bubrega u Republici Srpskoj”

Dana 26. 06. 2015. godine 18 časova u amfitetatru Medicinskog fakulteta u Foči održan je Simpozijum  Društva doktora medicine podružnica Foča, sa odabranim temama iz nefrologije pod nazivom ,,Hronične bolesti bubrega u Republici Srpskoj”.

Simpozijumu su, pored doktora iz regije Foča, Višegrad, Rudo, Rogatica, Čajniče, prisustvovali i gosti iz Beograda, Banja Luke, Šamca, Bijeljine, Zvornika, Trebinja, Istočnog Sarajeva.

Načelnik odjeljenja nefrologije Univerzitetske bolnice Klinički Centar Banja Luka Vlastimir Vlatković rekao je da se bubrežna bolest, zbog nedostatka simptoma, uglavnom otkriva tek u poodmaklom stadijumu, kada jedino preostaju transplantacija bubrega ili dijaliza. Za razliku od zemalja u okruženju, Republika Srpska  ima većinom privatizovane centre za hemodijalizu. Jedanaest hemodijaliznih centara, od kojih je devet u javno-privatnom vlasništvu, a dva u sastavu bolnica u Foči i Trebinju, pružaju savremene usluge i terapijske poduhvate.

Profesor Medicinskog fakulteta Ljubica Đukanović istakla je da u ranom otkrivanju bubrežnih bolesti veliku ulogu ima primarna zdravstvena zaštita, te navela koji su zadaci porodičnih ljekara:

,,Glavno je da spriječi da se razvije bolest bubrega, a  to se postiže regulacijom šećera u krvi i pritiska. Šećer mora da bude za starije do sedam, za mlađe i manji, a pritisak 130/80. Drugi zadatak je da redovno provjerava da li se razvila neka bolest bubrega”, rekla je Đukanovićeva.

Republika Srpska se nalazi na geografskom području koje ima povećani rizik za nastanak bubrežnih bolesti na šta su upozorili ljekari, pa se kao jedini način prevencije preporučuju zdrav način života – pravilna i raznovrsna ishrana, dovoljno kretanja, redovna kontrola krvnog pritiska, dijabetesa, i najmanje jedna kontrola krvne slike i urina godišnje.

Cilj sastanka bio je da se predstavi problem hroničnih bolesti bubrega u Republici Srpskoj, kao i metode liječenja terminalne bubrežne slabosti u RS. Nefrologija u RS je posljednjih godina doživjela  značajan uspjeh što je krunisano početkom transplantacija u Banja Luci.

Jedan od čestih uzročnika bubrežnih bolesti kod stanovništva u RS je endemska nefropatija, predmet brojnih medicinskih istraživanja. Jedno od istraživanja uradio je i Medicinski fakultet u Foči.

,,Misteriozna je što se dugo vremena razlog same bolesti nije znao. Danas se bolest vezuje za intoksikaciju takozvanom aristolohijskom kiselinom i ja se nadam da će Medicinski fakultet zajedno sa kolegama u Bijeljini nastaviti rad na istraživanju endemske nefopatije”, rekla je  asistent Fakuleta i nefrolog mr sc. med. Marijana Kovačević.

Na simpozijumu je istaknuta odlična saradnja UB KC Banja Luka i UB Foča. Predstavljen je doprinos Medicinskog fakulteta Foča istraživanjima endemske nefropatije , pokrenutim od strane uvažene prof. Đukanovič iz Beograda. U istraživanjima su učestvovali asistenti i studenti Medicinskog fakulteta Foča, doktori i medicinski tehničari UB Foča i DZ Bijeljina i IDC Bijeljina.

Nakon sastanka nastavljeno je druženje kolega na svečanoj večeri, a zatim naredni dan u Rafting centru Bastasi.