25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Održan 20-ti Kongres Evropskog udruženja za hirurgiju šake (FESSH)

Od 17. do 20. juna u Milanu (Italija) je održan 20-ti Kongres Evropskog udruženja za hirurgiju šake (FESSH) na kome je učestvovalo preko 1000 plastičnih hirurga, ortopeda i fizijatara. Na kongresu je predstavljeno 658 usmenih izlaganja i 189 poster prezentacija.Doc.  dr  Dražan  Erić  je,  kao  jedini  učesnik iz  bivše  Jugoslavije, u  sesiji  rekonstrukcija  šake predstavio u usmenom izlaganju  svoj rad „ Reconstruction  of the fingers soft tissue defects with second and third dorsal metacarpal artery perforator flaps. Predsjednik kongresa je bio prof. dr Giorgio Pajardi,  Šef Klinike za plastičnu, rekonstruktivnu hirurgiju i hirurgiju šake iz Milana.