23.11.2020. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 17 pacijenata, a 3 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.
07.09.2020 – U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.  

Određivanje vitamina D kod nas

Sluzba za biohemiju i hematologiju naše ustanove u rad je uvela dva nova dijagnosticka testa, 25 – OH vitamin D i iPTHPomenuti parametri odredjuju se na savremenoj opremi (Architect i1000) firme Abbott, primjenom originalnih komercijalnih testova. Prijem uzoraka vrsi se svakim radnim danom od 7,30 do 9,30 u Sluzbi za biohemiju i hematologiju. Izdavanje rezultata je u roku od 5 dana.