24.09.2020. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 34 pacijenta, a 8 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođene su 3 bebe, 1 dječak i 2 djevojčice.
07.09.2020 – U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.  

Odjeljenje psihijatrije

Odsjek za psihijatriju

Odsjek za psihijatriju je u sklopu neuropsihijatriskog odeljenja. Omogućava liječenje svih vrsta psihijatriskih oboljenja: psihoze, (alkoholizam, narkomanija, tabletomanija), itd. Liječenja je ambulantno i bolničko uz upražnjavanje raznih psihofarmakoterapijskih i psihosocioterapijskih procedura. Poslove liječenja psihijatrijskih bolesnika obavljaju psihijatar, neouropsihijatar i psiholog.

Kadrovi:

Doc.dr Dragan Jovanović-psihijatar

Prof.dr Snežana Marjanović- psihijatar, konsultant