26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Odbrana magistarske teze dr Rada Miletića

Dana 13.12.2013 godine dr Rade Miletić je odbranio magistarsku tezu pod nazivom “Analiza komplikacija liječenja preponske kile Lichtenstein (tension free) i Bassini operacijom u klinikama i bolničkim službama u Foči“ na Medicinskom fakultetu u Foči.  Komisija je bila u sastavu: Prof. dr Marić Veljko – predsjednik komisije, Prof. dr Cvijanović Radovan i doc. dr Marić Radmil. Mentor magistarske teze je bio Prof. dr Marinko Žuvela.