26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Odbrana doktorske disertacije

Ass. mr sci. med. Nenad Lalović, specijalista opšte hirurgije zaposlen u Centru za hirurgiju UB Foča i Medicinskom fakultetu Foča, 26.09.2016.god., na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, uspješno je odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti kolorektalne hirurgije pod nazivom „FAKTORI RIZIKA ZNAČAJNI ZA NASTANAK DEHISCENCIJE STAPLERSKIH ANASTOMOZA KOD PACIJENATA OPERISANIH ZBOG KARCINOMA REKTUMA“.