25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Ocjenjivanje usaglašenosti sa ISO 9001

Univerzitetska bolnica Foča je, već treću godinu za redom, po anketama Fonda zdravstvenog osiguranja, najbolja bolnica u Republici Srpskoj po kvalitetu pruženih usluga i zadovoljstvu korisnika. S tim u vezi, rukovodstvo bolnice je odlučio da svoj sistem upravljanja ocijeni po osnovu međunarodnog standarda ISO 9001. Stav je da bolnica treba da bude prva u RS i u ispunjenju međunarodnih zahtjeva vezanih za kvalitet usluge.

Cilj Univerzitetske bolnice Foča je da impelmentacijom efikasnog sistema upravljanja ponudi jasno struktuiran i sistemski pristup poboljšanju iskustva pacijenata.

Za ocjenjivanje je odabran LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) svjetski poznata ocjenjivačka kuća koja ima svoja predstavništva u više od 40, a služi klijentima u 120 država širom svijeta.

Ocjenjivački tim, sa tri člana i jednim ekspertom iz oblasti medicine, je boravio u našoj bolnici i provjeravao usaglašenost sa međunarodnim standardom ISO 9001, a provjera se odvijala u dvije faze.

Inače ovo je prvi od ciljeva kojim ustanova teži, a vezani su za kvalitet usluge. Sledeća dva cilja su sertifikacija kod Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS, i akreditacija laboratorija kod nadležnog akreditacionog tijela.