26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Ocjenjivačka posjeta u postupku sertifikacije

Univerzitetska bolnica Foča nastavlja sa aktivnostima u pravcu sertifikacije kod Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Ocjenjivačka posjeta u cilju sertifikacije ustanove planirana je 1. i 2. septembra, tokom koje će ocjenjivači Agencije provjeriti usaglašenost ustanove sa nacionalnim standardima za sertifikaciju. Prilikom ove ocjenivačke posjete, Univerzitetska bolnica Foča će u toku od 2 radna dana ugostiti 17 ocjenjivača, po unaprijed utvrđenom planu i rasporedu.

Podsjećamo, Univerzitetska bolnica Foča je već usaglasila i provjerila svoj sistem po međunarodnom standardu ISO 9001 za sistem upravljanja kvalitetom. Sertifikat od strane Agencije će predstavljati, kako ispunjenje zakonske obaveze, tako i iskorak ustanove u pogledu sigurnosti, bezbjednosti i unapređenja kvaliteta.