17.01. 2020.  U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 54 pacijenta, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko – akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođeno je 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice.

Obavještenje

U petak 30.08.2019. godine u 18 časova u amfitetatru Univerzitetske bolnice Foča održaće se okrugli sto specijalista neurologije KC Banja Luka i Univerzitetske bolnice Foča  na temu ,, Dileme u primjeni statina u savremenoj kliničkoj praksi –možemo li ih razriješiti?