10.07.2020 – U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 24 pacijenta, a 5 pacijenata je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.

Obavještenje

U petak 30.08.2019. godine u 18 časova u amfitetatru Univerzitetske bolnice Foča održaće se okrugli sto specijalista neurologije KC Banja Luka i Univerzitetske bolnice Foča  na temu ,, Dileme u primjeni statina u savremenoj kliničkoj praksi –možemo li ih razriješiti?