13.09. 2019.  U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 35 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Posle 15 časova pregledano je 11 pacijenata. Na ginekološko – akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.

Obavještenje

U skladu sa Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa prilikom pružanja bolničkih zdravstvenih usluga osiguranim licima, potpisanim sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, član 4, stav 4.8. bolnica je obavezna da primi osigurano lice na bolničko liječenje i specijalističke preglede u slučajevima ako imaju uputnicu nadležnog doktora, a samo u hitnim slučajevima pacijent se prima bez uputnice uz obavezu da se ona dostavi u toku istog dana.

Naknadno dostavljene uputnice neće se uvažavati.

Pacijentima koji nemaju odgovarajuću uputnicu naplatiće se zdravstvena usluga po cjenovniku Fonda zdravstvenog osiguranja.