26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Nova oprema u službi za mikrobiologiju

U mikrobiološkoj službi naše ustanove nabavkom tri nova aparata počele su da se pružaju nove usluge koje će omogućiti napredniju zdravstvenu uslugu za naše pacijente.

Aparat BACT/ALERT– Sistem se koristi za automatsku i brzu detekciju uzoraka krvi i ostalih primarno sterilnih tečnosti na bakterije, gljive kao i za brzu detekciju mycobacterium tuberculosis iz sputuma i krvi, te izradu testa sterilnosti (kontrola sterilnosti).

 • 46% pozitivnih hemokultura moguće je detektovati u prvih 6h, 54% pozitivnih hemokkultura moguće je detektovati u prvih 24h. Negativni rezultat kod hemokulture izdaje  se nakon 5 dana.
 • Najranija detekcija mikobakterija je moguća u prvih 12 dana, a negativan rezultat se izdaje nakon 42 dana.

 

Aparat VITEK 2 Compact  – Koristi se za automatsku identifikaciju bakterija i kvasnica, kao i za testiranje povećane osjetljivosti klinički značajnih bakterija. Napredni Ekopert sistem (klinička upotreba) omogućava istovremenu sistematsku potvrdu rezultata i tumačenje fenotipova nađenih tokom testa povećane osjetljivosti.

Korišćenjem ovog aparata u svakodnevnom radu skraćeno je vrijeme identifikacije i izrade antibiograma, tj. izdavanja konačnog kao i kvalitet samog rezultata.

 

Aparat MINI VIDAS– Aparat koristi ELISA tehniku za dijagnostiku bakterijskih i virusnih infekcija (detekcija antitijela).

Na raspolaganju su testovi:

 • Chlamidia-detekcija antigena iz brisa (urogenitalnih),
 • Helicobacter pylori IgG,
 • Toxo IgM,
 • Citomegalovirus IgM,
 • Rubela IgM,
 • EBVVCAlgM,
 • Lyme IgG and IgM,
 • HbsAg,HBc IgM.Anti Hbe,
 • HAV IgM,
 • HCV,
 • HIV.

Od ostalih seroloških testova radi se i test na Echinococcus Brucella. Navedeni testovi se rade iz seruma, osim testa na Chlamidiu.