26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Nikolina Dukić odbranila magistarsku tezu

Dukić dr Nikolina javno je odbranila magistarsku tezu pod nazivom”Primjena monklonalnih antitijela u adjuvantnoj terapiji HER 2 pozitivnog karcinoma dojke i uticaj na dužinu vremena do relapsa bolesti”.

Javna odbrana je održana 27.03.2015. godine sa početkom u 13:30 časova, u Svečanoj sali Medicinskog fakulteta u Foči.

Magistarska teza je dostupna javnosti i može se pogledati svakim radnim danom u biblioteci Medicinskog fakulteta u Foči u vremenu od 08:00 do 19:00 časova.