25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Liječenje balizma u Univerziteskoj bolnici Foča (video)

Balizam (gr. “igranje”)

Prof.dr sci Novica T. Petrović

Balizam je najfascinantniji poremećaj pokreta, koji se karakteriše snažnim, nevoljnim pokretima velikih amplituda, koji podsjećaju na pokrete bacanja i koji prvenstveno zahvataju proksimalne mišiće ruku i nogu.

Najčešći etiološki uzrok naglo nastalog balizma je moždani udar (MU) (ishemički ili hemoragički, vaskularne malformacije). Vaskularni akcident pogađa subtalamičko jedro (nucleus subthalamicus – Luysi) ili njegove veze sa strijatumom i globusom pallidusom na suprotnoj strani mozga. Najređi je od svih nevoljnih pokreta (1:500.000), a najčešće se javlja u srednjem i starijem životnom dobu.

Prikazujemo bolesnicu P. M. 1937g., dešnjakinja, koja je primljena na lečenje zbog akutno nastale slabosti leve polovine tela uz nevoljne pokreta leve ruke (monobalizam). Nevoljni pokreti su velikih amplituda i podsećuju na pokrete bacanja.

Balizam Balizam

 

 

 

 

 

CT nalaz edokranijuma: Parijetalno subkortikalno, desno, diferentna manja zona redukovanog denziteta koja odgovara leziji vaskularne geneze. U bazalnim ganglijama sa desne strane dva punktiformna kalcifikata.Ventrikularni sistem lako dilatiran, likvornog sadržaja.Sulkusi prošireni i produbljeni u sklopu kortikalne redukcije.