28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

LDS Charites Bosnia

U okviru humanitarnog projekta LDS Charites Bosnia organizacije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja I socijalne zaštite Republike Srpske, oftalmološkom odjeljenju Univerzitetske bolnice Foča, donirana su dva aparata:  VOLK PICTOR PLUS –nemidrijatska prenosna fundus kamera –za projekat skrininga prematurusne retinopatije i QM ASIS NANO BIOMETAR ( A scan) aparat za biometriju i kalkulaciju intraokularnih sočiva –projekat prevencije slabovidosti uzrokovane kataraktom.

Oba aparata imaju svrhu poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite oftalmoloških pacijenata.