27.11.2020. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 28 pacijenata, a 4 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođena je 1 djevojčica.
07.09.2020 – U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.  

LDS Charites Bosnia

U okviru humanitarnog projekta LDS Charites Bosnia organizacije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja I socijalne zaštite Republike Srpske, oftalmološkom odjeljenju Univerzitetske bolnice Foča, donirana su dva aparata:  VOLK PICTOR PLUS –nemidrijatska prenosna fundus kamera –za projekat skrininga prematurusne retinopatije i QM ASIS NANO BIOMETAR ( A scan) aparat za biometriju i kalkulaciju intraokularnih sočiva –projekat prevencije slabovidosti uzrokovane kataraktom.

Oba aparata imaju svrhu poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite oftalmoloških pacijenata.