28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske sproveo edukaciju o prevenciji i kontroli COVID-19 u hospitalnim uslovima

U organizaciji Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske 17.06.2020. godine u amfiteatru JZU Univerzitetske bolnice Foča sprovedena je edukacija o prevenciji i kontroli COVID-19 sa početkom u 12 časova. Predavači su bili epidemiolozi prof. dr Biljana Mijović i dr Julija Kralj.

Tokom konstruktivne interaktivne radionice prisutni su upoznati sa trenutnom epidemiološkom situacijom u Republici Srpksoj, kriterijumima za prijem i otpust pacijenata iz bolnice, kriterijumima za proglašenje smrti od COVID-19, novom kodiranju COVID-19, testiranju zdravstvenih radnika, procjeni rizika kod izloženosti zdravstvenih radnika COVID-19, standardnim mjerama predostrožnosti intrahospitalnih infekcija i dodatnim mjerama predostrožnosti intrahospitalnog prenosa COVID-19.