25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Inicijativa za osnivanje Asocijacije hirurga Republike Srpske

Osnivanje Asocijacije hirurga Republike Srpske je prijedlog značajnog broja hirurga iz većine bolnica u RS i javlja se kao posljedica nedovoljne aktivnosti u radu Udruženja hirurga Republike Srpske koje je osnovano je 2004. godine i okupljalo je više od 120 hirurga različitih specijalnosti. Krajem 2014. godine broj članova Udruženja hirurga bio je nešto više od 70 što govori da sve veći broj hirurga u svim bolnicama napušta UHRS a razloge nalazi u lošem radu kako u organizovanju sastanaka tako i u edukaciji hirurga na svim prostorima Republike Srpske. Tokom deset godina postojanja UHRS nije organizovan Kongres hirurga RS iako je bio jedan od prioritetnih ciljeva, dok je Udruženje hirurga FBiH u tom periodu organizovalo tri kongresa sa međunarodnim učešćem.

Kompletan tekst možete pogledati ovdje.