26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Simpozijum sa međunarodnim učešćem Hronične bolesti bubrega u Republici Srpskoj

U petak 26. juna 2015. godine u 18 časova, u amfiteatru  Medicinskog fakulteta Foča, održaće se Simpozijum ,,Hronične bolesti bubrega u Republici Srpskoj”.

Teme simpozijuma:

1.Hronična bolest bubrega- opšti zdravstveni problemi. Rješenje u rukama porodičnog ljekara.
2.Terapija zamjene bubrežne insuficijencije dijalizama u Republici Srpskoj
3.Transplantacija bubrega u Univerzitetskoj bolnici Klinički centar Banja Luka-petogodišnje iskustvo
4.Doprinos Medicinskog fakulteta iz Foče istraživanjima endemske nefropatije

Predavači:
1.Prof. dr Ljubica Đukanović
2.Doc. dr Vlastimir Vlatković
3.Doc. dr Milorad Grujičić
4.Mr sc. med Marijana Kovačević