25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Edukacija iz vaskularne hirurgije i anesteziologije u Češkoj Republici

U peridu od 17.11. – 29.11.2014.god. načelnik Centra za hirurgiju Univerzitetske bolnice u Foči Doc dr Radmil Marić, specijalista opšte i vaskularne hirurgije i Dr Djordje Veljović, specijalista anestezije i reanimacije boravili su u okviru projekta razvoja vaskularne hirurgije u BiH koji podržava Češka razvojna agencija u vodećim Univerzitetskim bolnicama u Pragu i Brnu. Ovo je treći odlazak naših vaskularnih hirurga na edukaciju u Češku Republiku.

Pored ljekara iz naše bolnice zajedno sa njima su bili i specijalizanti vaskularne hirurgije iz UB KC Banja Luka Dr Tanja Šutilović i Dr Severin Dunović. Boravak je bio radni, uz aktivno učešće naših ljekara u svakodnevnim poslovima i zadacima u bolnici Sveta Ana u Brnu i bolnici Homolka u Pragu. Da bi se ostvarila što bolja komunikacija sa českim kolegama sa nama je tokom rada na klinici i boravka u Pragu i Brnu bio nas kolega Dr Zoran Lešević koji zivi i radi u Plzenu gdje specijalizira neurologiju. Ovaj projekat traje već nekoliko godina i pored edukacije naših ljekara u Češkoj Republici podrazumijeva i opremanje hirurških operacionih sala, vaskularne ambulante i intenzivne hirurške njege. Projekat pomaže razvoj vaskularne hirurgije u BiH i Univerzitetska bolnica Foča je pored KCU Sarajevo i UB KC Banja Luka prepoznata kao ustanova koja poslednjih desetak godina intenzivno razvija vaskularnu hirurgiju.