28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Doktori pneumoftiziološkog odjeljenja besplatno radili provjeru plućne funkcije građanima Foče

23.10.2014.godine u periodu od 11.00h-15.00h u holu Centra za kulturu i informisanje održani su dani Spirometrije. Spirometriju su mogli da urade svi građani, kao i oboljeli od astme i HOBP-a. Specijalista pneumoftiziologije Univerzitetske bolnice Foča Dobrinka Božović-Ćosović rekla je da je zadovoljna odzivom građana i da ih je oko stotinu uradilo spirometriju.

Ćosovićeva je istakla da je u poslednje vrijeme zabilježeno povećanje narušene plućne funkcije kod djece. Kao prvi razlog navode se genetski faktori.

Građani koji su se odazvali na javnu spirometriju kažu da su bili radoznali i da su zbog toga došli na pregled, a pojedini od njih sa smetnjama da izvrše kontrolu.

Savjet ljekara je da spirometrijska mjerenja treba da se rade jednom godišnje.