26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Novi aparat za serološku dijagnostiku u službi za mikrobiologiju

Novi aparat za serološku dijagnostiku u službi za mikrobiologiju

Laboratorija je dodatno proširila postojeću serološku dijagnostiku i nabavila aparat koji ujedno radi na principu hemiluminiscencije i ELISA tehnike, koji podržava veoma široku paletu bakteriološko-seroloških, virusološko-seroloških i parazitološko-seroloških testova. Sa ovom opremom značajno su proširene dijagnostičke metode iz svih oblasti, tako da služba postaje jedna od najsavremenijih laboratorija u regionu.

Više...

Služba za mikrobiologiju započela sa radom na molekularnoj dijagnostici (PCR)

Služba za mikrobiologiju započela sa radom na molekularnoj dijagnostici (PCR)

Mikrobiološka laboratorija 2016.-e godine dobija potpuno nove dimenzije proširivanjem i kompletnim opremanjem dvije nove prostorije u kojima je započeto sa radom na najsavremenijoj dijagnostičkoj proceduri, kakva je molekularna dijagnostika (PCR), koja skoro sa 100% osjetljivošću i specifičnošću detektuje prisustvo nukleinske kiseline uzročnika u datom uzorku.

Više...

Semikem d.o.o. donirao aparat za mjerenje ph vrijednosti

Semikem d.o.o. donirao  aparat za mjerenje ph vrijednosti

Ciljevi MBL, pored kvalitetne dijagnostike, ogledaju se u tome, kako unaprijediti kvalitet usluge, smanjiti neželjene događaje, skratiti vrijeme čekanja, a time podići nivo zadovoljstva pacijenata.

Direktor kompanije  Semikem d.o.o. dijagnostika, dezinfekcija, dermatokozmetika, kemikalije, oprema i pribor, mr sc. Hašim Merdić  donirao je aparat

Više...

Prevencija IHI ( intrahospitalnih infekcija)

Prevencija IHI ( intrahospitalnih infekcija)

Sadašnja saznanja argumentovano ukazuju da je bolnicu bez rizika nemoguće kreirati, kao i da je nemoguće govoriti o eliminaciji IHI. Dobro organizovani programi prevencije mogu smanjiti stopu IHI za 1/3. Epidemiološki nadzor, koji se definiše kao organizovano prikupljanje, obrada i tumačenje podataka o učestalosti bolničkih infekcija, smatra se osnovnom karikom u sprečavanju i suzbijanju BI.

Više...

Oprema AKO MED-a d.o.o.Banja Luka i obuka medicinskog osoblja

Oprema AKO MED-a d.o.o.Banja Luka i obuka medicinskog osoblja

U amfiteatru Univerzitetske bolnice u Foči   u prisustvu više od pedeset ljekara specijalista, specijalizanata, studenata završnih godina i ostalih medicinskih radnika održane su prezentacije za praktičnu primjenu sistema za dobijanje autolognih tkivnih adheziva (fibrinskog i trombocitnog lijepka)

Više...

Nova oprema u službi za mikrobiologiju

Nova oprema u službi za mikrobiologiju

U mikrobiološkoj službi naše ustanove nabavkom tri nova aparata počele su da se pružaju nove usluge koje će omogućiti napredniju zdravstvenu uslugu za naše pacijente.

Aparat BACT/ALERT– Sistem se koristi za automatsku i brzu detekciju uzoraka krvi i ostalih primarno sterilnih tečnosti na bakterije, gljive kao i za brzu detekciju mycobacterium tuberculosis iz sputuma i krvi, te izradu testa sterilnosti (kontrola sterilnosti).

  • 46% pozitivnih hemokultura moguće je detektovati u prvih 6h, 54% pozitivnih hemokkultura moguće je detektovati u prvih 24h. Negativni rezultat kod hemokulture izdaje  se nakon 5 dana.
  • Najranija detekcija mikobakterija je moguća u prvih 12 dana, a negativan rezultat se izdaje nakon 42 dana.
Više...