25.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljena su 33 pacijenta, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Odsjeku za kliničku biohemiju naše ustanove dodijeljen sertifikat

Odsjeku za kliničku biohemiju naše ustanove dodijeljen sertifikat

Udruženje medicinskih biohemičara u Bosni i Hercegovini dodijelilo je sertifikat za vanjsku procjenu kvaliteta rada, kojom se potvrđuje da je laboratorija uspješno obavila vanjsku kontrolu rada iz oblasti kliničke biohemije i hematologije za 2017. godinu.

Više...

22nd IFCC-EFLM Europen Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

22nd IFCC-EFLM Europen Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Mr sc. med. Dragana Puhalo Sladoje, specijalista medicinske biohemije, predstaviće našu ustanovu na 22-om evropskom kongresu kliničke hemije i laboratorijske medicine koji će se održati u Atini od 11. do 15. juna 2017. godine.

Mr sc.med. Dragana Puhalo Sladoje je prvi autor sa radom pod nazivom Participation of adinopektin in low affinity inflammation in obese people”.

Više...

Odsjeku za kliničku biohemiju naše ustanove dodijeljen sertifikat

Odsjeku za kliničku biohemiju naše ustanove dodijeljen sertifikat

Udruženje medicinskih biohemičara u Bosni i Hercegovini dodijelilo je sertifikat za vanjsku procjenu kvaliteta rada, kojom se potvrđuje da je laboratorija uspješno obavila vanjsku kontrolu rada iz oblasti kliničke biohemije i hematologije za 2016. godinu.

Više...

Određivanje vitamina D kod nas

Određivanje vitamina D kod nas

Sluzba za biohemiju i hematologiju naše ustanove u rad je uvela dva nova dijagnosticka testa, 25 – OH vitamin D i iPTHPomenuti parametri odredjuju se na savremenoj opremi (Architect i1000) firme Abbott, primjenom originalnih komercijalnih testova. Prijem uzoraka vrsi se svakim radnim danom od 7,30 do 9,30 u Sluzbi za biohemiju i hematologiju. Izdavanje rezultata je u roku od 5 dana.

Više...

Nova paleta usluga u biohemijsko – hematološkoj laboratoriji

Nova paleta usluga u biohemijsko – hematološkoj laboratoriji

 

U Službi biohemije i hematologije Univerzitetskog centra u Foči 29.03. 2012. godine počeo je sa radom  analizator Alegria  koji se koristi za dijagnostiku autoimunih bolesti. Radi se o potpuno automatizovanoj ELISA tehnici.

Sa nabavkom ovog aparata proširili smo panel naših usluga, tako da smo sada u mogućnosti raditi sledeće analize:

Više...