28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Bol ne poznaje granice

Firenca 9-12. oktobar 2013. “Osmi evropski kongres o bolu”: Dvadeset godina gradnje mostova

U Firenci, u prelijepom okruženju, u gradu umjetnosti i renesanse, od 09. do 12. oktobra 2013. godine održan je “Osmi evropski kongres o bolu” (The 8th EFIC congress “Pain in Europe VIII”).

Kongres je okupio više od 4000 ljekara svih specijalnosti i ostalih stručnjaka koji su se fokusirali na najnovija zbivanja u istraživanju i liječenju akutnog i hroničnog bola.

Sastanak predstavlja jedan od vodećih svjetskih dogadjaja, a naučni program i zaključci skupa obećavaju da će dati nove uvide u bazičnu nauku, te klinička istraživanja i terapijske intervencije u cilju sprečavanja i ublažavanja bola.

Najpoznatija imena iz Evrope i cijelog svijeta okupila su se u ovom prlijepom mjestu da donesu nove smjernice u liječenju bola. Na Kongresu je prezentovano preko 1700 radova. Sa radom, našu ustanovu i našu zemlju, predstavljala je Doc dr Sanja Marić. Rad pod naslovom „Superficial Cervical Block vs. Superficial plus deep Cervical Block in Carotid Surgery: safer and easier“, naišao je na veoma pozitivne kritike i pokazao da bol ne poznaje granice.  Ono što čujemo i naučimo možemo primjeniti i u našoj bolnici i pomoći i našim pacijentima „da ne pate sami u tišini“. Multidisciplinarni tim i multimodalni pristup terapiji bola su ključ za uspješan analgetski tretman. Akcenat je ovaj put stavljen na neagresivne tehnike liječenja bola i prepoznavanje prediktora bola, posebno u tretmanu akutnog postoperativnog bola.

Prije dvadeset godina održan je prvi evropski kongres u Italiji, a od tada do danas uspostavljene su čvrste veze, pokrenuta kritična masa, izgrađeni mostovi među ljekarima, usaglašeni stavovi… da pacijenti ne trpe bolove i „ne pate u tišini“… Jer, ništa ne povezuje ljude kao patnja i bol, a na današnjem stepenu razvoja medicinske nauke, bol se može ukloniti ili ublažiti ili makar život sa bolom učiniti dostojanstvenijim. Danas je u Evropskom udruženju za liječenje bola (EFIC) 36 zemalja članica sa preko 20.000 članova. Firenca, grad  romantičan i predivan, vrijeme prelijepo, na Kongresu kao u košnici, preko 4000 učesnika i svi pričaju samo o liječenju bola! Zaključak Kongresa: „Dont suffer in silence…“