28.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 16 pacijenta, a 2 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.

Indikatori kvaliteta

Path Indikatori

PATH – Performance assessment tool for quality improvement in hospitals
( Alat za procjenu uspješnosti poboljšanja kvaliteta u bolnicama)

Poznavajući razlike u dostupnosti podataka iz bolničkih informacionih i dokumentacionih sistema kroz Evropu, Svjetska zdravstvena organizacija razvila je dva seta indikatora kvaliteta:

  1. Set ključnih indikatora (oznaka C) – uključuje ključne idnikatore koji su relevantni za sve ustanove i reprezentativni su na niskom nivou prikupljenih podataka. Ovaj set uključuje 17 glavna indikatora (poslije uzimanja u obzir svih praćenja ovo  iznosi 48 indikatora).
  2. Set prilagođenih indikatora (oznaka T) – uključuje indikatore za pojedine ustanove, za ograničen broj slučajeva, ili za njegovu gornju granicu ,  koji su preporučeni ustanovama u saglasnosti sa prioritetima njihovih zemalja. Ovaj set uključuje 24 indikatora (poslije uzimanja u obzir svih praćenja ovo  iznosi 47 indikatora).

Za bolnice koje učestvuju u PATH projektu, među kojima je i KBS Foča, očekuje se da prate ključne indikatore. Pored toga, na bolnicama je da odluče koje prilagođene pokazatelje će prikupljati.

 

Klinička efikasnost i sigurnost

C1. Udio carskog reza u ukupnom broju porođaja (caresaean section).

C2. Upotreba antibiotičke profilakse ( planirane operacije kolorektalnog karcinoma, ugradnja bypass-a koronarne arterije, zamjena kuka, histerektomija).

C3. Smrtnost (akutni infarkt miokarda(AMI), moždani udar(CVI), društveno stečena pneumonia, prelom kuka, ugradnja bypass-a koronarne arterije).

C4. Ponovni prijem (AMI, CVI, društveno stečena pneumonia, prelom kuka, ugradnja bypass-a koronarne arterije, astma, diabetes mellitus).

C5. Dnevne operacije (cataracta, artroskopija koljena, ingvinalna kila, curettage of uterus,tonzilektomija i/ili adenoidektomija, holecistektomija, tube litigation, varicose veins striping and litigation).

C6. Prijem nakon dnevne operacije (cataracta, artroskopija koljena, ingvinalna kila, curettage of uterus,tonzilektomija i/ili adenoidektomija, holecistektomija, tube litigation, varicose veins striping and litigation).

C7. Povratak u intezivnu njegu

 

Efektivnost

C8. Dužina liječenja (AMI,CVI, društveno stečena pneumonia, prelom kuka, ugradnja bypass-a koronarne arterije).

C9. Iskorištenost opetacione sale.

Kadrovska orjentacija i sigurnost

C10. Izdaci  za obuku osoblja.

C11. Izostajanje sa posla.

C12. Neumjereno radno vrijeme (previše ili premalo).

C13. Povrede ubodom na iglu.

C14. Preovladavanje osoblja koje puši.

 

Odgovarajuće upravljanje

C15. Preduzimanje aktivnosti (podsticanje isplata, prestruktuiranje, prijem ,otpuštanje…).

C16. Tranzicija zdravstvene njege.

 

Orjentacija na korisnika

C17. Očekivanja pacijenta.

 

Prilagođeni indikatori

Klinička efikasnost i sigurnost

T1.  Vrijeme koje se mjeri između momenta dolaska u bolnicu pacijenta sa infarktom miokarda (sat i minut) i momenta aplikacije trombolitika (sat i minut).  (Door to needle time)

T2.  Vrijeme izvođenja CT (kompijuterske tomografije) nakon prijema pacijenta sa moždanim udarom.

T3.  Pacijent (AMI) otpušten uz aspirin.

T4.  Indikatori smrtnosti sa više naprednih rizičnih grupa (C3).

T5. Ponovljeni prijemi sa više naprednih rizičnih grupa (C4).

T6. Prisutan dekubitus kod pacijenata sa moždanim udarom i pacijenata sa lomovima.

T7.  Stopa bolničko-stečenih (intrahospitalnih) infekcija.

 

Efektivnost

T8.  Ocjena protokola o adekvatnosti procjene .

T9.  Troškovi antibiotika u odnosu na broj pacijennata (antibiotici/pacijenti).

T10.  Dužina boravka pacijenta prilagođena pojedinim slučajevima (dijagnozama).

T11. Tokovi gotovine (duga).

T12. Troškovi poslovnih usluga, odnosno BO dana.

 

Kadrovska orjentacija i sigurnost

T13. Procenat plata isplaćenih na vrijeme.

T14. Anketa osoblja o stresu na poslu (stuff burnout).

T15. Procenat opisa poslova sa ocjenom rizika.

T16. Igubljeni radnici (radnici koji su napustali ustanovu).

T17. Povrede na poslu po vrsti.

 

Odgovarajuće upravljanje

T18. Revizija trošenja

T19. Procenat poslatih pisama

T20. Ocjena protokola o adekvatnosti procjene za pacijente u starom dobu.

T21. Vrijeme čekanja na dan operacije

T22. Savetovanje pacijenata sa akutnim infarktom miokarda i koronarnim inuficijencijama , o načinu života, ishrane, aktivnosti itd.

 

Orjentacija na korisnika

T23. Razultati istraživanja o zadovoljstvu pacijenta pristupom zdravstvene zaštite.

T24. Razultati istraživanja o zadovoljstvu pacijenta u vezi sa pogodnosti njege.