26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

Škola astme

Dana 12.04.2017. u 12 h u prostorijama pneumoftiziološke službe održana je „Škola astme“, kojoj su prisustvovali pacijenti oboljeli od astme koji su bili pozvani da prisustvuju predavanjima.
Astma je bolest koja zahvata disajne organe.Upala je udružena sa pojačanom reakcijom disajnih puteva na različite podražaje, što se manifestuje ograničenjem protoka vazduha i problemima sa disanjem.

Astma se manifestuje otežanim disanjem, napadima gušenja,sviranjem u grudima,čujnim disanjem,tjeskobom u grudima,suvim kašljem,naročito noću i u rano jutro.
Karakteristike astme obuhvataju simptome koji se ponavljaju u epizodama,simptomi su promjenjivi,ograničenje protoka vazduha je reverzibilnog karaktera.Akutni teški napadi mogu biti smrtonosni.

Ukratko su pacijenti upoznati sa osnovnim uzročnicima koji pogoršavaju bolest/alergeni/,kako izbjeći kontakt sa istim,sa potrebom redovne upotrebe terapije, kao i pravilnom primjenom inhalacione terapije.Svi prisutni su aktivno učestvovali u radionici.