26.02.2021. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 36 pacijenta, a 6 pacijenta je obrađeno i vraćeno. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rađeni su 1 djevojčica i 1 dječak.

22nd IFCC-EFLM Europen Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Mr sc. med. Dragana Puhalo Sladoje, specijalista medicinske biohemije, predstaviće našu ustanovu na 22-om evropskom kongresu kliničke hemije i laboratorijske medicine koji će se održati u Atini od 11. do 15. juna 2017. godine.

Mr sc.med. Dragana Puhalo Sladoje je prvi autor sa radom pod nazivom Participation of adinopektin in low affinity inflammation in obese people”.