26.11.2020. U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 28 pacijenata, a 2 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođen je 1 dječak.
07.09.2020 – U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 10 pacijenata, a 1 pacijent je obrađen i vraćen. Na ginekološko-akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa nije bilo rođene djece.  

22nd IFCC-EFLM Europen Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Mr sc. med. Dragana Puhalo Sladoje, specijalista medicinske biohemije, predstaviće našu ustanovu na 22-om evropskom kongresu kliničke hemije i laboratorijske medicine koji će se održati u Atini od 11. do 15. juna 2017. godine.

Mr sc.med. Dragana Puhalo Sladoje je prvi autor sa radom pod nazivom Participation of adinopektin in low affinity inflammation in obese people”.