Dani Spirometrije

Dani Spirometrije

23.10.2014.godine u periodu od 11.00-15.00h u holu Centra za kulturu i informisanje održaće se ,,Dani spirometrije’’. Doktori Univerzitetske bolnice Foča sa pneumoftiziološkog odjeljenja dr D.Božović-Ćosović, dr Ana Vladičić i dr Mirjana Rađen radiće javne spirometrije/ispitivaće plućne funkcije/ svim oboljelim od HOBP-a, bronhijalne astme kao i svim građanima koji žele da ispitaju plućnu funkciju.

Više...

Drugi Balkanski Radiološki Kongres u Republici Srpskoj

Drugi Balkanski Radiološki Kongres u Republici Srpskoj

Drugi Balkanski radiološki kongres će se održati od 26 do 28. septembra 2014 godine, u Hotelu Termag na Jahorini, Bosna i Hercegovina. Kongres je u organizaciji Društva za radiologiju Republike Srpske u saradnji sa Službom za radilogiju, Univerzitetske bolnice Foča.

Međunarodni i nacionalni eksperti su pozvani da učestvuju sa svojim predavanjima na različite teme.

Više...

Uspjeh našeg sportskog društva ,,Medicinar”

Uspjeh našeg sportskog društva ,,Medicinar”

U periodu od 3. do 7. septembra 2014. godine, Sportsko društvo ,,Medicinar” Univerzitetske bolnice Foča učestvovalo je na VIII sportskim susretima radnika zaposlenih u zdravstvu RS, koje se održalo u Tesliću. Sportsko društvo ,,Medicinar” Univerzitetske bolnice Foča je osvojilo treće mjesto u košarci.

Više...

Semikem d.o.o. donirao aparat za mjerenje ph vrijednosti

Semikem d.o.o. donirao  aparat za mjerenje ph vrijednosti

Ciljevi MBL, pored kvalitetne dijagnostike, ogledaju se u tome, kako unaprijediti kvalitet usluge, smanjiti neželjene događaje, skratiti vrijeme čekanja, a time podići nivo zadovoljstva pacijenata.

Direktor kompanije  Semikem d.o.o. dijagnostika, dezinfekcija, dermatokozmetika, kemikalije, oprema i pribor, mr sc. Hašim Merdić  donirao je aparat

Više...