05.12. 2019.  U toku protekla 24 časa u Univerzitetsku bolnicu Foča primljeno je 57 pacijenata, a 3 pacijenta su obrađena i vraćena. Na ginekološko – akušerskom odjeljenju u toku protekla 24 časa rođene su 3 djevojčice.

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE

Poštovani sugrađani, obavještavamo vas da su 21.05.2019. započeti radovi na rekonstrukciji i modernizaciji Univerzitetske bolnice Foča.

Više...

MINISTAR ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE POSJETIO UNIVERZITETSKU BOLNICU U FOČI

MINISTAR ZDRAVLJA I SOCIJALNE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE POSJETIO UNIVERZITETSKU BOLNICU U FOČI

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić u utorak 22.01.2019. posjetio je Univerzitetsku bolnicu u Foči  i na sastanku sa direktorom i rukovodstvom ustanove razgovarao o nekoliko segmenata vrlo važnih za bolnicu.

Više...

Obavještenje Centra za majku i dijete

Obavještenje Centra za majku i dijete

U okviru nedelje djeteta Centar za majku i dijete JZU Univerzitetske bolnice Foča poziva svoje sugrađane da dovedu djecu na besplatne ljekarske preglede 01. 10. 2019. godine i to:

  1. Opšti pedijatrijski pregled
  2. Pregled dječijeg pulmologa
  3. Pregled dječijeg kardiologa
  4. Savjetovanje i pregledi novorođenčadi/ neonatolog
  5. Pregled alergologa

Djeca će se pregledati u terminu od 08- 13 časova.

Više...

SLUŽBA ZA PATOLOGIJU UNIVERZITETSKE BOLNICE DOBIJA SAVREMENU OPREMU

SLUŽBA ZA PATOLOGIJU UNIVERZITETSKE BOLNICE DOBIJA SAVREMENU OPREMU

Projektom  modernizacije i opremanja Univerzitetske bolnice u Foči, koji finansira Vlada Republike Srpske kojim je obuhvaćena adaptacija postojećeg prostora kao i opremanje svih organizacionih jedinica Univerzitetske bolnice, Služba za patologiju dobija najsavremeniju opremu za rad u vrijednosti većoj od pola miliona konvertibilnih maraka, što predstavlјa najveću investiciju od početka rada ove službe. Oprema će u Službu za patologiju biti dostavlјena nakon neophodnih adaptacija postojećih prostorija, a koje se tiču obezbijeđivanja dobrih uslova za rad zaposlenih (sistem ventilacije, klimatizacije i sl.)Poslednja veća nabavka opreme za patologiju bila je donacija Vlade Japana od prije 20 godina. Oprema je već zastarjela i bilo je potrebno obezbijediti  novu opremu da bi proces rada bio zadovolјavajući.

U opremi koja se dobija nalazi se:

1.laboratorijski fotomikroskop

2.automatizovani fotomikroskop za patologiju

3.radna stanica za prijem i podjelu histopatološkog materijala

4.automatski procesor za fiksaciju tkiva

5.vodeno kupatilo za histologiju

6.aparat za automatsko bojenje pločica u patologiji

7.kriomikrotom za kliničku patologiju

8.komplet instrumenata za obdukciju-post mortem

Služba za patologiju i citodijagnostiku Univerzitetske bolnice u Foči sa vlastitim kadrom, kako lјekarskim, tako i ostalim zdravstvenim kadrom svih profila, zadovolјava potrebe organizacionih jedinica bolnice iz oblasti patohistologije i citodijagnostike i pored toga pruža dodatne usluge domovima zdravlјa sa naše regije pa i šire. U poslednjem šestomjesečnom periodu evidentno je povećanje broja usluga kako za potrebe bolnice tako i za ambulantne pacijente. To povećanje je veće  za 30% u odnosu na isti period prethodne godine.

Pored toga Služba za patologiju Univerzitetske bolnice Foča planira da u narednom periodu, pored saradnje koju ima sa UKC Republike Srpske, uspostavi saradnju i sa drugim zdravstvenim ustanovama u regionu, posebno u Republici Srbiji ( KC Srbije, KC Vojvodine, Institut za onkologiju Sremska Kamenica,VMA), čime ćemo pokazati da želimo napredak u ovoj oblasti koja je neophodna svakom zdravstvenom sistemu. Stalnom edukacijom lјekara specijalista i ostalog zdravstvenog kadra  Univerzitetska bolnica Foča, kao i Služba za patologiju u njenom sastavu, će ispuniti zahtjeve koje u budućnosti traži reorganizovan i efikasan zdravstveni sistem Republike Srpske.

Više...

Više raditi na prevenciji neuroloških obolјenja

Više raditi na prevenciji neuroloških obolјenja

U Foči bi uskoro trebalo da bude otvorena Jedinica za moždani udar, najavlјeno je na susretu neurologa Republike Srpske u Univerzitetskoj bolnici Foča. Neurolozi su saglasni da bi trebalo više raditi na prevenciji neuroloških obolјenja među kojima se posebno ističe moždani udar.

U Univerzitetskoj bolnici Foča, novom reorganizacijom neurologija i psihijatriju radiće kao posebna odjelјenja. Stvarna potreba se ogleda u svim segmentima dijagnostikovanja i liječenja neuroloških obolјenja. Uvođenjem prakse, sve na jednom mjestu, neurolozima će omogućiti efikasniji i kvalitetniji rad. Među kojima je i Jedinica za moždani udar. 

– To bi značajno smanjilo smrtnost bolesnika koji su preživjeli moždani udar. Već ste čuli da je procenat smrtnosti kod pacijenata koji su trombolizirani sedam posto, dok za razliku od onih koji nisu smrtnost doseže do 35 posto – rekla je načelnica Neurološkog odjelјenja Univerzitetske bolnice Foča de Branislava Đurčić. 

Razmjena iskustava doprinosi se uspostavlјanju kvalitetnijeg standarda. To se ogleda i u širenju mreže u borbi protiv moždanog udara. 

– Foča i Trebinje su nam ostali da nemaju Jedinicu za moždani udar. Orije desetak godina je počelo u Banjaluci Mi smo jako ponosni što smo tu mrežu napravili u Republici Srpskoj. Sada u kratkom razgovoru vidio sam da se to može ostvariti u Foči uz vrlo malo ulaganja i dobrom volјom – istakao je predsjednik Udruženja neurologa Republike Srpske dr Siniša Milјković.

Ulaganja i dobre volјe ima odgovaraju iz Univerzitetske bolnice. Putem projekta Modernizacija bolnice za šta je namijenjeno više od 16 miliona maraka i neurolozi si da će dobiti najsavremenije uslove za rad. 

– Mislim da mi kao bolnica moramo da se obezbijedimo sve uslove i dijagnostičke i terapijske za kvalitetno liječenje pacijenata na ovom prostoru – dodao je direktor Univerzitetske bolnice Foča dr Radmil Marić.

Neurolozi Republike Srpske u Foči su razmijenili i iskustvo o prednostima i manama primjene lijekova protiv masnoće u krvi.

Izvor Radio Televizija Republike Srpske.

Više...

Obavještenje

Obavještenje

U petak 30.08.2019. godine u 18 časova u amfitetatru Univerzitetske bolnice Foča održaće se okrugli sto specijalista neurologije KC Banja Luka i Univerzitetske bolnice Foča  na temu ,, Dileme u primjeni statina u savremenoj kliničkoj praksi –možemo li ih razriješiti?

Više...