IV simpozi UMSiT

IV simpozi UMSiT

Poštovane koleginice, kolege, prijatelji i saradnici

 Izuzetna je čast i zadovoljstvo pozvati  Vas da uzmete aktivno učešće  na  lV Simpozijumu  medicinskih sestara i tehničara Regije Foča koji se održava  od 18. do 21. 09. 2014. godine na Tjentištu.

Organizator simpozijuma ponudiće raznovrstan stručni i društveni pogram koji će, uz bogatu turističku ponudu i

Više...

12-ti Kongres Evropskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (ESPRAS)

12-ti  Kongres Evropskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (ESPRAS)

Od 6. do 11. jula u Edinburgu (Škotska) je održan 12-ti Kongres Evropskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (ESPRAS) na kome je učestvovalo 1100 plastičnih hirurga i rekonstruktivnih hirurga.

Doc. dr Dražan Erić je, kao jedini učesnik iz Bosne i Hercegovine,

Više...

5. Konferencija srpske medicinske dijaspore

5. Konferencija srpske medicinske dijaspore

Pod pokroviteljstvom NJKV Princeze Katarine i NJKV Princa Aleksandra Karađorđevića u Beogradu je od 19. do 21. juna 2014. godine održana 5. Konferencija srpske medicinske dijaspore. Pozvani predavači su održali predavanja po sesijama: medicinska genetika, žensko reproduktivno zadravlje i patologija dojke, gerijatrija i psihijatrija.

Više...

Odbrana doktorske disertacije mr.sci.med. Mirjane Ćuk

Odbrana doktorske disertacije mr.sci.med. Mirjane Ćuk

Mr.sci.med. Mirjana Ćuk, specijalista patologije i medicinske citologije, javno je odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom ”Progonistički značaj karakteristika invazivnog fronta tumora, ekspresije E- kadherina i receptora epidermalnih faktora rasta u karcinomu želuca”.

Više...