Simpozijum o bolu

Simpozijum o bolu

Na Medicinskom fakultetu u Foči se 16.10.2015. održava jednodnevni Simpozijum o bolu. Predavači su profesori iz Republike Srpske, Srbije i Ukrajine. Obrađene su savremene i interesntne teme vezane za različita bolna stanja. Skup je bodovan od strane Ljekarske komore RS.

Program simpozijuma možete pogledati Ovde:

Više...

Radionica iz napredne hirurgije s ciljem podizanja kvaliteta usluga

Radionica iz napredne hirurgije s ciljem podizanja kvaliteta usluga

U Univerzitetetskoj bolnici Foča održaće se Radionica iz napredne hirurgije, koja se sastojala iz teoretskog i praktičnog dijela. U okviru stručnog teoretskog dijela uvaženi predavači, izložiće vrlo zanimljive i aktuelne  teme. Govoreći o novim pristupima hirurgiji  još jednom će naglasiti značaj razvoja ove oblasti. Radionica je nastavak naših nastojanja da kvalitetom i stalnim uvođenjem novih pristupa poboljšamo usluge za pacijente i omogućimo primjenu najnovijih metoda u hirurškom zbrinjavanju različitih oboljenja.

Više...

Rekonstrukcija sredstvima Svjetske banke

Rekonstrukcija sredstvima Svjetske banke

Naša ustanova je jedna od 11 ustanova u Bosni i Hercegovini, koje je obuhvaćena projektom energetske efikasnosti, koji se finansira sredstvima Svjetske banke.

Sredstvima projekta, čija je ukupna vrijednost 12,8 miliona dolara, dobiće se novac za fasadu, krov i riješiti na drugačiji način centralno grijanje. U okviru projekta je i zamjena stolarije čime će se obezbijediti velike uštede na toploti i obezbjeđenju boljih uslova za boravak pacijenata.

Više...

O 9. Evropskom kongresu o bolu EFIC

O 9. Evropskom kongresu o bolu EFIC

Beč, grad na lijepom plavom Dunavu, grad gdje su note za najljepše melodije ispisali Mocart i Štraus, grad valcera i muzeja, grad saher torte, bio je od 02. do 05. septembra 2015. godine grad medicine bola i domaćin „9. Evropskom kongresu o bolu EFIC“. U ovom prelijepom gradu, u impozantnom Kongresnom centru Messe, okupilo se više od 6000 ljekara kliničara, istraživača i medicinskog osoblja iz Evrope i cijelog svijeta specijalizovanog za tretman akutnog i hroničnog bola. Na čelu sa najvećim svjetskim stručnjacima iz različitih oblasti medicine bola, razmijenila su se

Više...