1. kongres ortopeda i traumatologa BiH

1. kongres ortopeda i traumatologa BiH

Poštovane kolegice i kolege,

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na 1. Kongres ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine koji će se održati na olimpijskoj ljepotici Jahorini, hotel Vučko-Termag, 18. – 21. septembra 2014. godine.

Konstantan napredak u oblasti bazičnih medicinskih nauka i razvoj novih operativnih tehnika načinili su današnju ortopediju i traumatologiju dosta različitom u odnosu na one prije par decenija.

Više...

Prevencija IHI ( intrahospitalnih infekcija)

Prevencija IHI ( intrahospitalnih infekcija)

Sadašnja saznanja argumentovano ukazuju da je bolnicu bez rizika nemoguće kreirati, kao i da je nemoguće govoriti o eliminaciji IHI. Dobro organizovani programi prevencije mogu smanjiti stopu IHI za 1/3. Epidemiološki nadzor, koji se definiše kao organizovano prikupljanje, obrada i tumačenje podataka o učestalosti bolničkih infekcija, smatra se osnovnom karikom u sprečavanju i suzbijanju BI.

Više...

Savjetovalište za HIV/AIDS u sklopu službe za infektivne bolesti

Savjetovalište za HIV/AIDS u sklopu službe za infektivne bolesti

U sklopu službe za infektivne bolesti od aprila 2008. godine postoji Savjetovalište za HIV/AIDS. U sklopu Savjetovališta moguće je dobrovoljno, povjerljivo, anonimno i besplatno savjetovanje na HIV i hepatitis C.

Više...

Ocjenjivačka posjeta u postupku sertifikacije

Ocjenjivačka posjeta u postupku sertifikacije

Univerzitetska bolnica Foča nastavlja sa aktivnostima u pravcu sertifikacije kod Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Ocjenjivačka posjeta u cilju sertifikacije ustanove planirana je 1. i 2. septembra, tokom koje će ocjenjivači Agencije provjeriti usaglašenost ustanove sa nacionalnim standardima za sertifikaciju.

Više...