Održan simpozijum ,,Ambulantna hirurgija danas”

Održan simpozijum ,,Ambulantna hirurgija danas”

Dana 17.11.2014. godine u 17 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Foči održan je Simpozijum ,,Ambulantna hirurgija danas”. Predavači iz Beograda i Foče govorili su o prednostima ovog vida jednodnevne hirurgije u operaciji kile trbušnog zida i preponske kile, te u plastičnoj hirurgiji.

Hirurg Kliničkog centra Srbije Marinko Žuvela istakao je da je ambulantna hirurgija, koja je hit u svijetu, najbolji način liječenja kile.

Više...

Simpozijum ,,AMBULANTNA HIRURGIJA DANAS’’

Simpozijum ,,AMBULANTNA HIRURGIJA DANAS’’

Dana 17.11.2014. godine u 17 časova u amfitetatru Medicinskog fakulteta u Foči održaće se Simpozijum ,,Ambulantna hirurgija danas’’.

Teme simpozijuma:
1.Ambulantna hirurgija kila trbušnog zida
Prof.dr Marinko Žuvela –Klinički centar Srbije, Beograd
2.Ambulantna hirurgija preponskih kila-naša iskustva
Mr sc.med.Rade Miletić i saradnici – Univerzitetska bolnica Foča

Više...

Doktori pneumoftiziološkog odjeljenja besplatno radili provjeru plućne funkcije građanima Foče

Doktori pneumoftiziološkog odjeljenja besplatno radili provjeru plućne funkcije građanima Foče

23.10.2014.godine u periodu od 11.00h-15.00h u holu Centra za kulturu i informisanje održani su dani Spirometrije. Spirometriju su mogli da urade svi građani, kao i oboljeli od astme i HOBP-a. Specijalista pneumoftiziologije Univerzitetske bolnice Foča Dobrinka Božović-Ćosović rekla je da je zadovoljna odzivom građana i da ih je oko stotinu uradilo spirometriju.

Više...

Dani Spirometrije

Dani Spirometrije

23.10.2014.godine u periodu od 11.00-15.00h u holu Centra za kulturu i informisanje održaće se ,,Dani spirometrije’’. Doktori Univerzitetske bolnice Foča sa pneumoftiziološkog odjeljenja dr D.Božović-Ćosović, dr Ana Vladičić i dr Mirjana Rađen radiće javne spirometrije/ispitivaće plućne funkcije/ svim oboljelim od HOBP-a, bronhijalne astme kao i svim građanima koji žele da ispitaju plućnu funkciju.

Više...